Arkiv för: Förbundsstyrelsen

Är du SCUF:s framtid?

Publicerad:

Bli förtroendevald i SCUF 2018-2019.

nomineringsillustration scuf 2017

Är du en idéspruta? Vill du göra det enklare för barn och unga med celiaki? Tycker du det är kul med styrelsearbete? Skicka in en intresseanmälan! Det kan vara just dig som vi behöver.

Skriv en kort beskrivning om dig själv, mail och telefonnummer så kontaktar vi dig. Du kan också nominera någon du känner som du tror vill vara med.

Intresseanmälan - förtroendevald i SCUF

  Du kan välja flera.

Sök någon av följande roller

förbundsstyrelsen SCUF 17-18
Förbundsstyrelsen 17-18 utanför kansliet i Stockholm.
Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är SCUF:s strategiska ledning, vilket innebär att de tänker långsiktigt och tar fram strategidokument. De ansvarar för att förbundsårsmötets beslut verkställs och har kansliet till hjälp att driva SCUF:s nationella verksamhet. Förbundsstyrelsen representerar SCUF i samarbeten med andra organisationer (nationellt och internationellt) och myndigheter.

Styrelseuppdrag varar vanligtvis i två år och består av varierade uppdrag och  regelbundna möten. Förbundsstyrelsen träffas minst sex gånger per år, vanligtvis på SCUF:s kansli i Stockholm. Mellan mötena sker vanligtvis arbetet via mail och facebook.

Ordförande

 • Led förbundsstyrelsens arbete framåt.
 • Delta på olika event och representera förbundet utåt.

Ledamot (vanlig styrelsemedlem)

 • Tilldelas olika ansvarsområden.
 • Var fadder för en medlemsförening och stötta dem på olika sätt.

Kassör

 • Håll uppsikt över SCUF:s ekonomi.

Suppleant

 • Hoppa in istället för någon i förbundsstyrelsen om det behövs.
Verksamhetsrevisor
 • Följer hur förbundsstyrelsen arbetar och kontrollerar att de följer verksamhetsplanen, stadgar och andra styrdokument.
 • Skriver en revisionsberättelse inför förbundsårsmötet och presenterar den på plats. Det är ett stöd när förbundsårsmötet beslutar om de godkänner hur förbundsstyrelsen arbetat under året.
Valberedningen
 • Hitta medlemmar till förtroendeposterna 2019-2020.

Kontakta oss

Valberedningen behöver din intresseanmälan eller nominering senast 31 januari 2018. Fyll i formuläret eller maila till val@scuf.se. Dit kan du också vända dig med frågor.

Hoppas du vill vara med, vi ser fram emot att höra av dig!

/Jessica, Frida och Alexandra, SCUF:s valberedning 2017-2018

Förbundsstyrelsen träffas på SCUF:s kansli

Publicerad:

förbundsstyrelsen SCUF 17-18
Förbundsstyrelsen utanför SCUF:s kansli på Kungsholmen.

13-15 oktober träffades SCUF:s förbundsstyrelse i Stockholm. Förbundsstyrelsen har regelbundna möten och träffas minst sex gånger per år, vanligtvis på SCUF:s kansli. På möteshelgerna bor förbundsstyrelsen på kansliet, lagar mat tillsammans, diskuterar och tar beslut kring SCUF:s verksamhet. På kansliet finns det plats för luftmadrasser och det går att ställa upp en projektor för att se på film. Oftast är det också väldigt god mat och mycket fika på förbundsstyrelsemötena. SCUF:s generalsekreterare brukar vara med och ibland är kanslipersonal eller andra medlemmar där under delar av mötet.

Mötesprotokollet med vilka beslut som togs kan du läsa här.

förbundsstyrelsemöte SCUF
Ibland behövs det paus från mötet och ny energi i form av dans och fika!
Martina, Christine (vice ordförande), Maja, Jenny (generalsekreterare), Sara, Fanny, Maria (kassör), Sofia (ordförande)
Om förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen driver förbundets verksamhet mellan SCUF:s förbundsårsmöten och ansvarar för att förbundsårsmötets beslut verkställs. Förbundsstyrelsen är SCUF:s strategiska ledning vilket innebär att de tänker långsiktigt och tar fram strategidokument. Annat som förbundsstyrelsen gör är att representera förbundet i samarbeten med andra organisationer (nationellt och internationellt) och olika myndigheter. Vill du veta mer om vad förbundsstyrelsen gör kan du kontakta styrelse@scuf.se 

Vill du sitta i förbundsstyrelsen?

Det är förbundsårsmötet som beslutar vilka medlemmar som ska sitta i förbundsstyrelsen. Styrelseposterna varar vanligtvis i två år och det är inte val på alla poster samma år. I förbundsstyrelsen sitter ordförande, kassör, ledamöter och eventuella suppleanter. SCUF:s förbundsordförande arbetsleder förbundsstyrelsen och SCUF:s generalsekreterare.

Kontakta val@scuf.se om du är intresserad av att vara med!

Förbundsstyrelsemöten 17-18

Publicerad:

Förbundsstyrelsen 17-18

Förbundsstyrelsen driver SCUF:s verksamhet mellan SCUF:s förbundsårsmöten och ansvarar för att förbundsårsmötets beslut verkställs. Förbundsstyrelsen träffas för styrelsemöten sex gånger under ett verksamhetsår.

Kontakta gärna förbundsstyrelsen om du har något du vill att de ska diskutera på sina möten. Du kan också skicka frågor om verksamheten och engagemang i SCUF. Maila styrelse@scuf.se eller hitta kontaktuppgifter här.

Mötesdatum 16-17

*Mötesprotokoll beskriver vad som diskuterades på mötet och vilka beslut som togs. En person ansvarar för att anteckna under mötet och skriver protokollet. När protokollet är klart kontrollerar två justerare att det som står stämmer och godkänner protokollet.

Är du SCUF:s nästa ordförande?

Publicerad:

Sofia Larsson

Att vara ordförande för SCUF är ett av de roligaste uppdragen du kan ha. Jag blev vald till ordförande för två år sen och hade då inga erfarenheter av ordförandeskap, men har under de åren jag engagerat mig lärt mig otroligt mycket och utvecklats i både ledarskap, styrelsearbete och en massa annat. Skulle du också vilja det? Maila mig för att få veta mer!

/Sofia Larsson, ordförande i förbundsstyrelsen 2015-2017

sofia.larsson@scuf.se

Läs mer om förbundsstyrelsen här

Förbundsstyrelsemöten 16-17

Publicerad:

Förbundsstyrelsen driver SCUF:s verksamhet mellan SCUF:s förbundsårsmöten och ansvarar för att förbundsårsmötets beslut verkställs. Förbundsstyrelsen består av sju ideellt engagerade medlemmar som fått medlemmarnas förtroende att leda förbundet.

Förbundsstyrelsen träffas för styrelsemöten sex gånger under ett verksamhetsår. Kontakta gärna förbundsstyrelsen om du har något du vill att de ska diskutera på sina möten. Du kan också skicka frågor om verksamheten och engagemang i SCUF.

Maila styrelse@scuf.se eller hitta kontaktuppgifter till personerna i förbundsstyrelsen 16-17 här.

Mötesdatum 16-17

*Mötesprotokoll beskriver vad som diskuterades på mötet och vilka beslut som togs. En person ansvarar för att anteckna under mötet och skriva protokollet. När protokollet är klart kontrollerar två justerare att det som står stämmer och godkänner protokollet.