Bebis med antikroppar, hur utreds celiaki?

Senast uppdaterad: 2017-11-24

Hej min flicka är 7,5mån och har stora problem med magen sedan 3månader. Jag ammar fortfarande och har aldrig gett tillägg, smakportioner introducerade vi vid 5 mån men hon vägrade både gröt och välling så det blev någon tesked i veckan. Någon sked med lagad mat eller kexrån. Problemen med magen är en knöl på höger sida som sväller upp mer o mer ju fler dagar det går mellan bajsningarna, (ibland 1vecka) förstoppning som följs av slemmiga vattniga diarrér skrik magknip hon har följt kurvan bra fram till 4-5mån då det började plana ut mer o mer. Tog gluten, tsh och mjölk blodprov och fick svaret att gluten gav reaktion hon hade antikroppar 18,6 på nåt som hette transglutanågonting. Nya blodprov är tagna (2st) för att kolla om det finns genetiska anlag och för gluten igen. Läkaren har mycket svår brytning och jag har svårt att förstå vad hon säger och menar.
Mina frågor är vad betyder 18,6?

Jag har hypotyreos min man har typ 1 diabetes och psoriasis, vi har gluten i släkten, då måste väl det genetiska provet visa positivt?

Om båda proven visar positivt hur går man då vidare? Läkaren sa att man inte gör biopsi utan sätts på glutenfri kost 1år och tar nya blodprov. Stämmer det? Med vänlig hälsning, Nathalie

Svar

Hej Nathalie!

Antikroppar mot transglutaminas är det vanligaste blodprovet som tas för att diagnosticera celiaki. Detta värde ska ligga under 7. Om värdet som för er dotter ligger på 18,6 tyder det på att det kan röra sig om en celiaki. I de flesta fall går man dock vidare med en gastroskopi för att säkerställa diagnosen. I vissa fall, om transglutaminasantikropparna ligger mycket högt (>100) och symtomen är tydliga, kan läkaren dock ställa diagnos utan gastroskopi. Rutinerna ser lite olika ut i olika landsting.

Celiaki är precis som Diabetes typ 1 en autoimmun sjukdom. Har man den ena är det högre risk att även få den andra. Även hypotyreos har ett samband med celiaki. Även om man har gener som ökar risken att drabbas av celiaki är det inte säkert att sjukdomen uvecklas. Gentest är därför inget som kan användas för att ställa diagnos.

Med vänliga hälsningar

Åsa Hedberg

Leg. Dietist