Glutenintolerans

Glutenintolerans

Gluten

Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn. Därför är det vanligt med gluten i bland annat bröd, pasta, pannkakor, glasstrutar och bullar.

 

För dem som inte tål gluten finns det glutenfria specialprodukter. Dessutom är mycket vi äter naturligt glutenfritt, däribland potatis, ris, majs, quinoa, kött, frukt, grönsaker, ägg och mjölk.

Glutenintolerans

Hos personer med celiaki (även kallat glutenintolerans) gör gluten att kroppens immunförsvar går till angrepp. Det orsakar inflammationer i tunntarmen som förstör tarmluddet och gör det mycket svårare att ta upp näring.

 

En frisk tarm har en yta stor som en tennisplan som kan ta upp näring. När tarmluddet förstörs minskar ytan till en tiondel.

Friskt och skaddat tarmludd.

Maten är medicinen

Det enda sättet att behandla celiaki är genom att äta en glutenfri kost. Då läker tarmen och symtomen försvinner. Även små smulor av något med gluten räcker för att göra skada, så det är viktigt att hela tiden äta glutenfritt för att hålla sig frisk. Celiaki är en kronisk sjukdom, vilket betyder att det inte kan växa bort. För barn tar det cirka sex månader innan tarmen ser helt normal ut och för vuxna kan det ta upp till ett år.

Statistik

3 av 100 barn i Sverige beräknas ha celiaki. Det motsvarar 1 barn i varje skolklass och gör celiaki till en av de vanligaste kroniska sjukdomen bland barn.

 

Totalt beräknas cirka 140 000 personer ha celiaki i Sverige, varav mindre än 1/3 får diagnosen.

 

Har någon i den nära familjen celiaki är den ärftliga risken omkring 15 procent.

Celiaki eller glutenintolerans?

Celiaki kallas ofta för glutenintolerans, men är varken en intolerans eller en allergi utan en autoimmun sjukdom. Att kalla celiaki för glutenintolerans kan göra att det förväxlas med/tros fungera likadant som laktosintolerans, men det är två väldigt olika saker. Laktos kan orsaka magsmärtor och magbesvär hos personer med laktosintolerans men är ofarligt. Obehandlad celiaki däremot innebär påfrestande inflammationer och minskad näringsupptagning.

 

Barn och unga med celiaki (glutenintolerans)

”När man glömt bort mig vid aktiviteter i skolan och de andra får fika men jag får titta på eller bara dricka. Då vill jag helst bara gå hem.” 

 

Tyvärr är det vanligt att oroa sig över att bli sjuk eller att känna sig utanför. I skolan har nio av tio elever med celiaki känt sig orättvist behandlade och två av tre har någon gång fått fel skolmat. Barn och unga i SCUF tror inte att någon med flit vill göra dem ledsna eller sjuka, men det behöves mer kunskap och förståelse. 

 

“Får ”ångest” av att gå på restaurang och äta ibland, för det känns som att man inte kan vara säker och att man då spelar om sin hälsa.”

 

“När dottern ska gå och fika med kompisar och det inte finns något till henne, då säger hon att hon inte är hungrig och bara tar något att dricka.”

 

Citaten är hämtade från SCUF:s medlemsundersökningar. Varje år samlar SCUF in erfarenheter och förslag inom olika områden. Läs vad barn och unga med celiaki (glutenintolerans) tycker i SCUF:s rapporter.

 

Forskning

Forskningen visar att fler barn får celiaki (glutenintolerans)i Sverige än i USA, Finland och Tyskland (Källa: TEDDY-studien). Det kan inte förklaras enbart genetiskt så forskarna tror att det går att förebygga celiaki genom att hitta och minska riskfaktorerna. Projekt pågår för att hitta vad som orsakar celiaki, utveckla sätt att upptäcka sjukdomen samt göra allt godare glutenfria produkter.

Informationsfilm

Filmklippet finns med svensk och engelsk textning – välj detta efter att du startat klippet.