Informationsmaterial

Här kan du ladda ner SCUF:s informationsmaterial och hitta tips på böcker med mera.

Tillgängligskola.nu
Tillsammans med Unga Allergiker har vi tagit fram material för att öka tillgängligheten i skolan.

Tillgängligskola.nu

Kioskmaterial
Vi har samlat förslag och tips till de som vill erbjuda glutenfritt i kioskförsäljningen. Här hittar du enkla råd från barn och unga med celiaki.

Glutenfritt i kiosken

specialkost skylt
Förslag och tips till de som vill erbjuda glutenfritt på caféer. Vi har samlat enkla råd från barn och unga med celiaki.

Glutenfritt på caféet

SCUF-infoblad
Om medlemskap i SCUF och förbundets verksamhet. Kan delas ut till potentiella medlemmar.

SCUF-blad

medlemsundersökning
Varje år genomför SCUF en undersökning inom olika fokusområden. Läs rapporterna här.

Medlemsundersökningen

restaurang infoblad
Förslag till de som vill erbjuda bra och säkra glutenfria alternativ i restauranger. Här hittar du enkla råd från barn och unga med celiaki.

Glutenfritt på restaurangen

celiakiböcker från Svenska Celiakiförbundet
På Svenska Celiakiförbundets hemsida kan du beställa böcker, informationsmaterial och översättningskort.

Celiakiböcker