Informationsmaterial

Här kan du ladda ner SCUF:s informationsmaterial och hitta tips på böcker med mera.

Tillgängligskola.nu
Tillsammans med Unga Allergiker har vi tagit fram material för att öka tillgängligheten i skolan.

Tillgängligskola.nu

Kioskmaterial
Vi har samlat förslag och tips till de som vill erbjuda glutenfritt i kioskförsäljningen. Här hittar du enkla råd från barn och unga med celiaki.

Glutenfritt i kiosken

infobladbild
Om medlemskap i SCUF och förbundets verksamhet som kan delas ut till potentiella medlemmar.

SCUF-blad

medlemsundersökning
Varje år genomför SCUF en undersökning inom olika fokusområden. Läs rapporterna här.

Medlemsundersökningen

celiakiböcker från Svenska Celiakiförbundet
På Svenska Celiakiförbundets hemsida kan du beställa böcker, informationsmaterial och översättningskort.

Celiakiböcker