Styrelsen

SCUF Syds styrelse 2014 ser ut på följande sätt:
Ordförande: Anna Olsson
Kassör: Jonas Hrimfei
Vice-ordförande: Jenny Kumlin
Övriga ledamöter: Karin Olsson och James Newnorth

Valberedningen 2014 består av:
Irene Hrimfei & Magnus Pärsson

Revisor:
Nebez Kassem