Medlemskap

Bli medlem

Genom att vara medlem stöttar du arbetet för barn och unga med celiaki (glutenintolerans). Du bidrar till att samhället blir mer tillgängligt och kan delta på läger och andra träffar. Är du mellan 0-29 år vill du inte missa chansen att vara med!

Ny medlem i SCUF och SCF
För att bli medlem i ungdomsförbudet SCUF behöver du vara medlem hos Svenska Celiakiförbundet. Kostar 250 kr/kalenderår.

Ny medlem

Bekräfta medlemskap
För att fortsätta vara medlem i SCUF behöver du varje år bekräfta ditt medlemskap.

Bekräfta medlemskap

Om medlemskap i SCUF
Ta reda på mer om medlemskapet och vad du får del av som medlem.

Om medlemskap

Lägg till SCUF-medlemskap
Redan medlem i Svenska Celiakiförbundet? Du kan utan extra kostnad lägga till ett medlemskap i SCUF!

Lägg till SCUF

Syskonmedlemskap
Är någon i familjen redan medlem kan syskon och familjemedlemmar läggas till för 50 kr/kalenderår.

Lägg till syskon

Hantering av personuppgifter
Om SCUF:s personuppgiftshantering, dina rättigheter samt vem du kan kontakta med frågor.

Så hanteras personuppgifter