Ny medlem i SCUF och SCF

För att bli medlem i SCUF behöver du även vara medlem hos Svenska Celiakiförbundet, SCF, vilket kostar 250 kr/kalenderår. Familjemedlemmar kan läggas till för 50 kr/kalenderår. Betalar du medlemsavgiften 1 oktober eller senare gäller medlemskapet även följande år.

Bli medlem

Är någon i familjen redan medlem?

Om någon i familjen är medlem sedan tidigare kan du mejla till katarina.verbeet@celiaki.se för att lägga till familjemedlemmar. Ange namn, födelsenummer och eventuell intolerans.

Familjemedlemmar som är skrivna på samma adress kan bli medlemmar i Svenska Celiakiförbundet för 50 kr extra per person. Alla familjemedlemmar mellan 0-29 år kan även bli SCUF-medlemmar!

Frågor

Kontakta SCUF:s verksamhetsutvecklare
08- 562 78 807
verksamhetsutvecklare@scuf.se