Om oss

Det här är vi!

Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF arbetar för att barn och unga med celiaki (glutenintolerans) ska ha en vardag utan hinder. Vi skapar mötesplatser och ser till att vi tillsammans har en stark möjlighet att påverka i frågor kring celiaki. Medlemmar i SCUF är mellan 0-29 år.

Vi vill att barn och unga med celiaki ska kunna känna sig obehindrade av sin celiaki och slippa känna utanförskap.

Påverkansarbete

SCUF ser till att barn och unga har en röst som tas på allvar i frågor kring celiaki. Genom att sprida erfarenheter och information om celiaki ökar vi kunskapen och förståelsen i samhället. Det tror vi leder till att utbud, säkerhet och bemötande förbättras. För att påverka lyfter vi positiva förebilder och exempel. Vårt fokus på lösningar istället för problem inspirerar till förändring och ett samhälle mer tillgängligt för personer med celiaki.

Läs mer

Social verksamhet

SCUF:s mötesplatser ger barn och unga med celiaki möjlighet till erfarenhetsutbyte. Medlemmar kan lära av varandra, inspireras och slippa känna sig ensamma med sin celiaki. Genom förebilder och gemenskap i en inkluderande gemenskap stärks medlemmarna och lockas till engagemang i förbundet. SCUF är en kreativ, social och rolig miljö som ger barn och unga erfarenheter och självförtroende att ta med sig in i andra sammanhang.

Läs mer

Värdeord

Frihet

I SCUF kan medlemmar växa och stärkas som individer. SCUF ger barn och unga möjlighet att själva påverka och driva frågor som är viktiga för dem. Det finns stor plats att engagera sig och göra sin röst hörd. Vi i SCUF tycker att det går bra att leva med diagnosen celiaki och varken medlemmar eller anhöriga ska behöva uppleva celiaki som ett stort problem. Vi ökar tillgängligheten i samhället så att barn och unga med celiaki kan leva lika obehindrat som andra.

Trygghet

SCUF är ett förbund med stor erfarenhet av celiaki, vi vet hur det är att leva med diagnosen och vilka situationer en kan vara med om. Vi stöttar varandra och anhöriga så att vi känner mindre oro och ensamhet. Förbundet är välkomnande och aktiviteter är fria från diskriminering. Genom att sprida information ökar vi kunskapen om celiaki i samhället, det gör att barn och unga med celiaki blir mer inkluderade och får en säkrare vardag.

Lekfullhet

Vi är ett ungdomsförbund och det finns plats för kreativitet, fantasi, energi och många skratt. Vi är ett socialt förbund som gör det enkelt att ha kul och träffa vänner. I SCUF kan barn och unga uppleva spännande äventyr tillsammans och testa nya idéer. Vi hittar sätt att påverka och driva våra frågor med fokus på lösningar och positiva exempel.

Deltagarna på aktiv 2016
Deltagare på Aktiv 2016, Nässjö. Utbildningshelg för förtroendevalda.

Förbundsuppbyggnad

SCUF är ett ideellt förbund som drivs av medlemmar. Utan medlemmar finns inget SCUF och utan engagemang finns ingen verksamhet. Här kan du ta reda på hur förbundet är organiserat.

Läs mer

Styrdokument

För att verksamheten ska kunna drivas effektivt och demokratiskt finns SCUF:s styrdokument. De beskriver de regler som gäller inom SCUF.

Läs mer

Svenska Celiakiförbundet

SCUF:s moderorganisation är Svenska Celiakiförbundet (SCF). SCF arbetar för alla som inte tål gluten, laktos, mjölk och soja och samlar cirka 24 000 medlemmar.

Läs mer.