Förbundsårsmöte

Om förbundsårsmötet

Förbundsårsmötet är en stor nationell medlemsträff där deltagare lär känna andra medlemmar från runtom i landet. Med roliga aktiviteter och gemenskap firas vi ännu ett år med SCUF! De som är med granskar året som varit, tar beslut om hur SCUF ska arbeta framöver och väljer vilka som ska leda förbundet under det kommande året.

Förbundsårsmöte

Roller

Medlemmar kan delta på förbundsårsmötet som observatör eller ombud. Observatörer kan prata och ge förslag, men det är bara ombud som får rösta när beslut ska tas. Ombuden är representanter från SCUF:s medlemsföreningar. Kontakta gärna din medlemsförening eller maila info@scuf.se om du vill delta som ombud.

Möteshandlingar

Förslag som förbundsårsmötet ska ta beslut om kallas för möteshandlingar. De sammanställs och finns tillgängliga senast tre veckor innan förbundsårsmötet. Möteshandlingarna innehåller allting som kommer tas upp på förbundsårsmötet så att de som ska delta kan förbereda sig.

Nomineringar

Vill du sitta i förbundsstyrelsen, valberedningen eller som verksamhetsrevisor? Eller det du någon som skulle passa i en av rollerna? Skicka in förslag till valberedningen senast den 31 januari, maila val@scuf.se. Om du vill kandidera emot valberedningens förslag kan du göra det på förbundsårsmötet. 

Läs mer om att vara förtroendevald på sidan förbundsuppbyggnad.

Motioner

Motioner är förslag på vad SCUF ska göra eller ha för åsikt. Alla medlemmar kan lämna in motioner till förbundsårsmötet. Det är ett sätt att vara med och påverka vad SCUF:s verksamhet ska vara.

Motioner lämnas in till förbundsstyrelsen senast 31 januari via mail till styrelse@scuf.se.

Om motioner

Tidigare förbundsårsmöten

SCUF brukar ha förbundsårsmöten på olika platser år för år. Oftast på mysiga folkhögskolor och konferenscenter där alla deltagare kan bo och umgås, fredag till söndag. 

Mötesprotokoll

Alla beslut och allting som tas upp på förbundsårsmötet sammanställs i ett protokoll. När mötesprotokollet är klart blir det tillgängligt för alla som vill läsa.