Förbundsårsmöte

Om förbundsårsmötet

Förbundsårsmötet är ett tillfälle att träffa medlemmar från runtom i landet. Under en helg umgås vi, har kul och tar vi beslut om SCUF:s verksamhet!

På förbundsårsmötet kan medlemmar granska verksamheten under året som har varit,  välja nya förtroendevalda, samt besluta om förbundets framtida verksamhet och form (till exempel ändringar i stadgar). Förbundsårsmötet är SCUF:s högsta beslutande organ där medlemmar tillsammans tar viktiga beslut och bland annat utser en förbundsstyrelse som ska driva SCUF:s verksamhet tills nästa förbundsårsmöte.

Roller

Du som medlem kan vara med på förbundsårsmötet som observatör eller ombud. Observatörer kan yttra sig och ge förslag på mötet. Ombud är representanter från medlemsföreningarna och kan yttra sig, ge förslag samt rösta när beslut ska tas.

Kontakta din medlemsförening om du är intresserad av att vara ombud på förbundsårsmötet.

Nomineringar

Inför förbundsårsmötet kan medlemmar nominera personer till att sitta i förbundsstyrelsen och till verksamhetsrevisor. Du kan föreslå dig själv eller någon du tycker passar för rollen.

Nomineringar ska lämnas in till valberedningen senast 31 januari. Valberedningen väljer ut och lämnar förslag på nya förtroendevalda till förbundsårsmötet. Det går att kandidera emot valberedningens förslag på förbundsårsmötet. Förbundsårsmötet röstar om vilka som blir valda.

Skicka nomineringar till val@scuf.se.

Motioner

Motioner är förslag på vad SCUF ska göra eller ha för åsikt. Alla medlemmar kan lämna in motioner till förbundsårsmötet. Det är en chans för dig som medlem att påverka vad SCUF:s verksamhet ska vara.

Du kan se en mall för hur du skriver motioner här. Om du behöver hjälp med din motion kan du kontakta kansliet.

Motioner ska lämnas in senast 31 januari. Det är bara motioner som kommer in i tid som är med på förbundsårsmötet. När motionerna kommit in skriver förbundsstyrelsen ett svar till motionen. Motionen och förbundsstyrelsens svar finns sedan med i handlingarna och tas upp för beslut på förbundsårsmötet. Innan förbundsårsmötet röstar kan du presentera förslaget och svara på frågor.

Skicka in motioner till styrelse@scuf.se.

Möteshandlingar

Förslagen inför förbundsårsmötet kallas för möteshandlingar. De sammanställs så att alla som har anmält sig får ta del av dem senast tre veckor innan förbundsårsmötet.

Mötesprotokoll

Alla beslut och allting som tas upp på förbundsårsmötet sammanställs i ett protokoll. När förbundsårsmötet öppnas utses en sekreterare som antecknar allting under mötet. När mötesprotokollet är klart och godkänt blir det tillgängligt för alla som vill läsa.

Tidigare förbundsårsmöten