Förbundsårsmöte

Förbundsårsmöte

Om förbundsårsmötet

Förbundsårsmötet är en stor nationell medlemsträff. Med roliga aktiviteter och gemenskap firar vi ännu ett år med SCUF, granskar året som varit, tar beslut om verksamheten framöver och väljer vilka som ska leda förbundet.

 

Förbundsårsmötet brukar vara på våren. Information läggs upp i kalendern på hemsidan i god tid innan.

 

Roller

Medlemmar kan delta på förbundsårsmötet som observatör eller ombud. Observatörer kan prata och ge förslag, men det är bara ombud som får rösta när beslut ska tas. Ombuden är representanter från SCUF:s medlemsföreningar. Kontakta gärna din medlemsförening eller maila info@scuf.se om du vill delta som ombud.

Möteshandlingar

Möteshandlingarna innehåller allting som kommer tas upp på förbundsårsmötet. De läggs upp senast tre veckor innan förbundsårsmötet och skickas ut till deltagare så att de kan förbereda sig.

Nomineringar

Vill du sitta i förbundsstyrelsen, valberedningen eller som verksamhetsrevisor? Kandidera eller nominera någon du tycker passar för rollen. Maila valberedningen innan 31 januari på val@scuf.se. Det går också att nominera på plats under förbundsårsmötet.

Motioner

Motioner är förslag på vad SCUF ska göra och vara. Alla medlemmar kan lämna in motioner till förbundsårsmötet. Alla motioner som skickas in i tid tas upp för beslut. Motioner lämnas in till förbundsstyrelsen senast 31 januari via mail till styrelse@scuf.se.

 

Mötesprotokoll

Alla beslut och allting som tagits upp på förbundsårsmötet sammanställs i ett protokoll. När mötesprotokollet är klart blir det tillgängligt för alla som vill läsa.

Tidigare förbundsårsmöten

SCUF brukar ha förbundsårsmöten på olika platser år för år. Oftast på mysiga folkhögskolor och konferenscenter där alla deltagare kan bo och umgås, fredag till söndag.