Material

Glutenfritt i kiosken

Vi har samlat förslag och tips till dig som vill erbjuda glutenfritt i kioskförsäljningen. Här hittar du enkla råd från barn och unga med celiaki.

Poster att sätta upp i kiosken
Poster att sätta upp där alla som står i kassan kan läsa. Lättlästa råd och information om glutenfritt!

Poster

Infoblad med råd för kioskförsäljning
Läs igenom inför planering av kioskförsäljning. Förslag på utbud och råd för ökad säkerhet!

Informationsblad

Kioskillustration

SCUF

Infoblad om SCUF

Kort information om medlemsskap i SCUF och  förbundets verksamhet.

Flyer


Celiakiböcker

På Svenska Celiakiförbundets hemsida kan du beställa böcker, informationsmaterial och översättningskort. Ett tips är boken "Jag har celiaki" som innehåller intervjuer med barn och tonåringar i åldrarna 6-16 år.

Hitta böcker

Tillgängligskola

LAGA-handboken

Innehåller information om astma, allergi, celiaki och intolerans och stöd till de som jobbar i skolan.

Handbok