Påverkansarbete

För att göra det enklare för barn och unga att leva med celiaki sprider vi kunskap, lyfter förebilder och ger förslag på lösningar. Bli medlem i SCUF för att stötta vårt påverkansarbete! Tack också för att du är med att skapa ett tillgängligare samhälle, varje gång du frågar efter glutenfritt och informerar om celiaki gör du skillnad.

Maila kommunikator@scuf.se om du har tankar och idéer kring påverkansarbetet.

Celiakiarmband
Genom att samla in pengar till Svenska Celiakiförbundets forskningsfond kan medlemmar bidra till att celiakiforskningen går framåt.

Insamling till celiakiforskning

Celiakiposter SCUF
För att öka kunskapen om celiaki och glutenfritt tar SCUF fram informationsmaterial till bland annat skolor och restauranger.

Informationsmaterial

SCUF-gaffeln
SCUF-gaffeln delas ut varje år till en person, organisation eller ett företag som förbättrar situationen för oss med celiaki.

SCUF-gaffeln

medlemsundersökning
Varje år genomför SCUF en undersökning inom olika fokusområden som skola, resor, matbutiker och fritid. Resultatet presenteras för företag och relevanta aktörer.

Medlemsundersökningen

SCUF-märkning
Caféer och restauranger med bra glutenfritt utbud, kunskap och säkerhet kan SCUF-märkas för sin tillgänglighet.

SCUF-märkning