Påverkansarbete

Påverkansarbete

För att göra det enklare för barn och unga att leva med celiaki sprider vi kunskap, lyfter förebilder och ger förslag på lösningar. Bli medlem i SCUF för att stötta vårt påverkansarbete! Tack också för att du är med att skapa ett tillgängligare samhälle, varje gång du frågar efter glutenfritt och informerar om celiaki gör du skillnad.

 

Maila info@scuf.se om du har tankar och idéer kring påverkansarbetet.

Varje år genomför SCUF en undersökning inom olika fokusområden som skola, resor, matbutiker och fritid. Resultatet presenteras för företag och relevanta aktörer.

Genom att samla in pengar till Svenska Celiakiförbundets forskningsfond kan medlemmar bidra till att celiakiforskningen går framåt.

I projektet Drömbutiken har barn och unga tagit fram konkreta förslag till matbutiker som vill göra det kul, enkelt och säkert att handla glutenfritt.

Gå till en matbutik med en checklista på vad som gör butiken till en drömbutik för den som handlar glutenfritt. Fyll i och lämna sedan in till personalen.

Tillsammans med Unga Allergiker har vi tagit fram material för att öka tillgängligheten i skolan

Öka kunskapen om celiaki och glutenfritt i bland annat skolor och restauranger.

SCUF-gaffeln delas ut varje år till en person, organisation eller ett företag som förbättrar situationen för oss med celiaki.
 

Om du har fått fel mat eller blivit illa bemött när du frågar efter säker mat ska du eller din vårdnadshavare säga ifrån.