Gör en anmälan

Gör en anmälan

Om du har fått fel mat eller blivit illa bemött när du frågar efter säker mat ska du eller din vårdnadshavare säga ifrån.

Ibland hjälper det tyvärr inte att prata med ansvariga. Vad kan ni göra då?

Fråga SCUF

Kontakta gärna kansliet för att få råd och dela dina erfarenheter med andra medlemmar. Vi är många i SCUF och vi kan göra större skillnad tillsammans än enskilt. Förbundet finns till för att du ska slippa stå och skrika ensam.


Skriv till info@scuf.se eller ring 073- 595 33 46

Ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller. Därför arbetar Livsmedelsverket för säker mat och rätt information. Varje kommun har en egen livsmedelsinspektör med uppgift att kontrollera att butiker, restauranger, kaféer och skolor följer livsmedelslagarna. Kontakta livsmedelsinspektören om du fått i dig fel mat och/eller varit med om otydlig märkning.


Kontakt till din livsmedelsinspektör hittar du på din kommuns hemsida eller växel.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har till uppgift att motverka diskriminering, kränkande behandling och trakasserier i samhället. Det är enligt lag förbjudet att diskriminera på grund av funktionshinder; det inkluderar intolerans. Gör en anmälan även om du är osäker på om du blivit diskriminerad. Det kan hjälpa många andra att du säger ifrån.

Barn- och elevombudet (BEO) har i uppgift att ta tillvara barn och elevers rättigheter i skolan. BEO bevakar reglerna om kränkande behandling i kapitlet 6 i skollagen. Dessa regler avser kränkningar utförda av barn, elever samt personal vid förskola och skola.

Polisen

En anmälan till Polisen kan vara aktuell att göra vid till exempel förgiftning eller misshandel.

Svenska Celiakiförbundets checklista

Du kan kolla in den checklista som Svenska Celiakiförbundet har tagit fram. Där får du lära dig vad du kan göra ifall du fått i dig gluten/annan allergen på restaurang trots att du informerat om att du inte tål gluten/annan allergen. Du får även veta vad du kan göra om du blivit sjuk av ett livsmedel du köpt i butik där du misstänker att du reagerat på en allergen som inte står med i innehållsförteckningen.

Media

Media kan uppmärksamma problem och trycka på ansvariga att lösa det. Det kan få fler att tycka samma sak och personer som känner igen sig i samma situation kan få mod att säga ifrån. Var tydlig med vem du representerar; dig själv eller SCUF. Ta inte på dig att stå för SCUF:s åsikter om du inte givits det ansvaret av förbundet.

Att anmäla till en myndighet