LAGA-projektet

Emma Grönlund
Emma Grönlund, projektledare för LAGA

I Sverige besväras över 500 000 barn och unga av astma, allergi och/eller intolerans. Vi vill ta fram en lättbegriplig, handfast och hållbar metod som skolor kan använda sig av för att skapa en säker och tillgänglig skola.

Tillsammans ska vi LAGA skolan!

Alla elever har rätt att gå i skolan och ALLA elever har rätt till en likvärdig utbildning. Medlemmar återkommer ofta med önskan om stöd gällande rättigheter i skolan. Därför sökte vi pengar för att driva projektet LAGA.

I en skolklass på 30 elever finns det i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisk snuva och två med födoämnesöverkänslighet. Dessa elever har högre sjukfrånvaro än andra elever och besvären påverkar skolprestationen negativt. Många skolor vill arbeta för en säker och tillgänglig skola, men det finns en generell kunskapsbrist och oförståelse. Därför fokuserar LAGA till stor del på bemötandefrågor och olika verktyg skolor kan använda för att öka tillgängligheten för elever astma, allergi, celiaki eller intolerans.

För att veta hur det går i projektet kan du besöka LAGA:s blogg.

Projektet i korthet

LAGA är ett treårigt skolprojekt som drivs av SCUF och Unga Allergiker mellan 2014-2017. Projektet finansieras med stöd från Arvsfonden. LAGA står för laktos, astma, gluten och allergi och syftar till att göra skolan mer säker och tillgänglig för elever med astma, allergi, celiaki och annan intolerans.

Läs mer om LAGA:s syfte, mål och projektets överlevnad på arvsfonden.se

Hjälp till!

Vi behöver ditt engagemang! LAGA är skapat av medlemmar och det finns flera sätt att påverka. Hör av dig så pratar vi om vad just du vill göra.

Mejla till emma.gronlund@ungaallergiker.se

Mer LAGAnda

Deltagare på Mentorskapsutbildningen

Mentorskapsprogrammet

Mentorskapsprogrammet är till för dig som skulle vilja ha en mentor att under ett års tid utbyta erfarenheter med, bolla idéer och tankar med och stöttas av. Eller för dig som har erfarenheter att dela med dig av till en adept. I mentorskapsprogrammet blir du ihopmatchad med en mentor eller adept som har liknande upplevelser av astma, allergi, celiaki eller intolerans så att ni kan dela erfarenheter och utveckla varandra! Under ett år har ni kontakt 2-3 timmar i månaden och träffas i ett större nätverk med andra mentorspar vid fyra tillfällen under årets gång.

Erfarenhetsplattformen

Erfarenhetsplattformen är en digital plattform. Här kan du hitta styrka i gemensamma erfarenheter och diskutera hur det är att leva med astma, allergi, celiaki eller intolerans. Diskutera hur din allergi eller intolerans påverkar din vardag, inspireras av hur andra har hanterat situationer och stötta andra! Erfarenhetsplattformen är en trygg plats för UA och SCUF:s medlemmar därför krävs medlemskap i antingen UA eller SCUF.

Erfarenhetsplattformen

LAGA-teamet

Projektledare, Emma Grönlund

Projektledare

Emma Grönlund

emma.gronlund@ungaallergiker.se
070 713 01 02

Jag har det övergripande ansvaret för LAGA. Mitt arbete innefattar att samarbeta med modellskolor och referensgrupp samt med att utveckla metodmaterial.

Projektassistent

Sandra Jansson, LAGA-teamet
Sandra Jansson

sandra.jansson@ungaallergiker.se
070 223 07 09

Jag ansvarar för LAGA:s mentorskapsprogram och för Erfarenhetsplattformen. Jag planerar även den avslutande konferensen som kommer att hållas hösten 2017.