Är du vår nya revisor?

Publicerad:

Nu letar vi efter personer som är intresserad av att bli ordinarie revisor och ersättande revisor.

Som revisor för SCUF Väst, kommer du granska vår ekonomi och förvaltning. Revisorn kommer under året ha uppsikt över styrelsen så att de följer SCUF:s stadgar. Vid räkenskapsårets slut kommer revisorn tillsammans med kassören träffas och gå igenom bokföringen.

Vid årets slut skriver revisorn en revisionsberättelse som ska innehålla till- eller avstyrkan i frågan om ansvarsfrihet.

Den ersättande revisorn tar över den ordinarie revisions uppgifter om personen inte längre ta sig an uppdraget.
Utlägg som revisor eller ersättande revisor gör i SCUF:s räkning bekostas av SCUF. Exempelvis möte med kassören.

 

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse, kontakta oss på vast(Replace this parenthesis with the @ sign)scuf.se