Motioner

Publicerad:

Vad vill du att SCUF ska göra?

Om du har förslag på vad SCUF ska göra eller ha för åsikt kan du lämna in motioner. På så sätt vara med och påverka vad SCUF:s verksamhet ska vara. Självklart kan du också höra av dig med idéer utan att skriva en motion. Som medlem har du stor möjlighet att göra din röst hörd och dina tankar är välkomna året runt. Maila info(Replace this parenthesis with the @ sign)scuf.seeller styrelse(Replace this parenthesis with the @ sign)scuf.se">styrelse(Replace this parenthesis with the @ sign)scuf.se

Så här gör du
 1. Kom på en idé.
 2. Hör gärna av dig till förbundsstyrelsen eller kansliet. Det kan vara så att din idé redan finns med i planeringen och de förslag som kommer tas upp. Eller så kan vi tillsammans utveckla idén och öka chanserna för att den går igenom.
 3. Skriv en motion. Beskriv bakgrunden, utgå från ett problem och beskriv hur ditt förslag löser det. Formulera sedan att-satser, korta meningar du vill att förbundsårsmötet röstar igenom.
 4. Skicka in motionen till förbundsstyrelsen senast 31 januari via formuläret nedan eller maila till förbundsstyrelsen via styrelse(Replace this parenthesis with the @ sign)scuf.se">styrelse(Replace this parenthesis with the @ sign)scuf.se.

illustration talarstol

Vad händer sen?
 1. Förbundsstyrelsen skriver ett svar till motionen. Här kan förbundsstyrelsen skriva vad de tycker att förbundsstyrelsen ska besluta. De kan lägga till förslag på att-satser och omformuleringar på att-satser.
 2. Motionen och förbundsstyrelsens svar publiceras i möteshandlingarna.  Dessa skickas ut till alla deltagare på förbundsårsmötet som kan fundera över vad de tycker om förslaget.
 3. Andra medlemmar kan göra yrkanden, skriva egna att-satser till motionen som de tycker ska röstas igenom.
 4. På förbundsårsmötet kommer motionen tas upp som en egen punkt. När det är dags att behandla motionen får du möjlighet att presentera ditt förslag. Därefter får förbundsstyrelsen ge sitt svar och de som lämnat yrkanden får berätta hur de tänkt.
 5. Efter det får alla som vill säga vad de tycker, ställa frågor och diskutera motionen. En i taget får prata tills förbundsårsmötet tycker att det är dags att gå till beslut.
 6. Ombuden på förbundsårsmötet röstar. Och om motionen går igenom får förbundsstyrelsen i uppdrag att genomföra/applicera aktiviteten/ändringen.

Skicka in en motion

 • Ge din motion en beskrivande titel.
 • Beskriv varför du har skrivit din motion. Finns det ett problem som förslaget löser?
 • Skriv dina att-satser
 • Om ni är flera medlemmar skriv allas namn och eventuell medlemsförening ni representerar.
 • Uppgifterna används enbart för att kontrollera ditt medlemskap i SCUF.