Handla Glutenfritt

Publicerad:

”Jag önskar att allt jag kunde äta innan jag blev sjuk kunde finnas som glutenfritt”

Handla glutenfritt illustration

Hur skulle din drömbutik se ut?

Varje år samlar SCUF in åsikter, erfarenheter och önskemål kring olika områden. I år fokuserar vi på butiker och skolor.  Resultatet sammanställs och presenteras sedan för livsmedelsföretag och andra aktörer. Var med och påverka! Tillsammans gör vi samhället mer tillgängligt.

Svar samlas fram tills sista november 2017.

Ta mig till enkäten!