Aktiv – en medlemsträff för SCUF:s engagerade

Deltagarna på aktiv 2016
Deltagarna på Aktiv framför tågstationen i Nässjö.

André och Fanny från SCUF Stockholm
André Oliveira och Fanny Nordström.

Maja Rinnert, SCUF Stockholm
Det var många gruppdiskussioner under utbildningspassen.

Förväntningar på Aktiv 2016
Deltagarnas förväntningar inför Aktiv.

SCUF-gemenskap i Nässjö

Helgen, den 16-18 september, anordnade SCUF en träff för ideellt engagerade medlemmar. Med andra ord de medlemmar som valt att ta sig an uppdrag i förbundet under sin fritid. Deltagarna var representanter från förbundets medlemsföreningsstyrelser, förbundsstyrelse, valberedning och kansli. Totalt var vi 22 personer som samlades på Hotell Högland i Nässjö.
Medlemsträffens syfte var att ge SCUF:s ideellt engagerade medlemmar möjlighet att träffas – för att att öppna upp för samarbete, utbyta erfarenheter och lära känna varandra. Deltagarnas förväntningar på medlemsträffen var att stärka banden mellan SCUF:s medlemsföreningar, känna glädje till sina uppdrag, få ökad styrelsekunskap samt vidgad syn på föreningslivet.
”Det var superkul att få träffa andra och jag gör det gärna igen!”
Dagarna fylldes med inspirerande seminarier där gästföreläsare delade med sig av kunskap kring styrelsearbete och organisering. Det var även interaktiva pass där deltagarna fick  diskutera och dela erfarenheter med varandra gällande sina uppdrag samt celiaki. Självklart planerades det även in roliga aktiviteter med mycket skratt!
”Alla vågade prata och dela med sig av erfarenheter. Det kändes som om vi var en grupp och att alla kunde ta plats”
Efter helgens slut lämnade en stark, trygg och positiv grupp Aktiv. Deltagarna kände sig inspirerade och motiverade inför sina fortsatta uppdrag i SCUF och hela förbundet andas av positivitet och framåtanda!
”Det var glad och positiv stämning under hela helgen! Åkte därifrån med mycket pepp inför framtiden!”
Text: Clara Collin, Förenings- och lägerkoordinator
Citat: Deltagarnas utvärderingar

Sara Eriksson
Sara Eriksson tar för sig lunch på Hotell Högland.

Celiakidiskussion på aktiv 2016
Gruppdiskussion om celiaki.