Allmänna tävlingsvillkor

Allmänna tävlingsvillkor för tävlingar i sociala medier.

Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för deltagande i tävlingar på sociala medier.

 

Tävlingen anordnas av Svenska Celiakiungdomsförbundet

Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm

Organisationsnummer 815201–3861

1. Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stödd, administrerad av eller knuten till Instagram/Facebook.

 

2. Genom att delta i tävlingen accepterar du de Allmänna Tävlingsvillkoren (“Tävlingsvillkoren”). Genom att du accepterar Tävlingsvillkoren bekräftar du även att du tagit del av samt förstått hur vi kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med tävlingen.

 

Om du inte accepterar Tävlingsvillkoren eller uppfyller de krav som anges ska du inte delta i tävlingen och inte heller acceptera dessa Tävlingsvillkor.

  

3. För att delta i tävlingen måste du bo i Sverige, vara över 18 år samt acceptera reglerna för tävlingen. Alla deltagare måste ha en fullvärdig installation av Instagram/Facebook för att delta i tävlingen och följa respektive kanals uppsatta regler.

 

4. Det är deltagarens ansvar att säkerställa att bidraget inte bryter mot tredje parts rättigheter eller någon upphovsrätt.

 

5. Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande/kränkande.

 

6. Vinnaren kommer bli kontaktad via DM och presenteras på story på Instagram/Facebook. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller annan egendom. 

 

7. Du som mottagare av tävlingsvinsten är ansvarig att rapportera vinsten i inkomstdeklarationen samt betala vinstskatt om vinstens värde överstiger 0,03 prisbasbelopp. Du kan läsa mer på skatteverkets hemsida.

 

8. Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingen behandlas av Svenska Celiakiungdomsförbundet. Vinnaren kommer att bli kontaktad via DM och i samband med det bli ombedd att lämna namn och adressuppgifter för att göra det möjligt att skicka ut priset. För att presentera vinnaren kommer dennes användarnamn att bli publicerat på story. Personuppgifterna kommer endast att användas för att administrera tävlingen och för att skicka ut priset.

 

Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss. Du kan även läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter här.

 

Genom att delta i tävlingen och därmed godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

 

9. Svenska Celiakiungdomsförbundet förbehåller sig rätten att vid behov ändra Tävlingsvillkoren eller avbryta tävlingen. Svenska Celiakiungdomsförbundet ersätter inte några kostnader som du kan ha i samband med tävlingen.