Almedalen 2017

SCUF, Unga Allergiker och Astma och Allergiförbundet på Almedalen 2017

SCUF, Unga Allergiker och Astma och Allergiförbundet på Almedalen 2017
Möte med Sveriges Elevkårer. Längst till vänster SCUF:s generalsekreterare Jenny Pettersson och längst till höger projektledare Emma Grönlund.

En positiv nyhet för året var ”Lilla Almedalen” en plats där barn och unga äntligen fick en stor roll och gavs möjligheten att komma till tals. För som vi redan vet – är det såklart barn och unga som är experter i de frågor som rör dem. Vi fick bland annat se Gustav Fridolin svara på frågor om hur han arbetar för att förbättra skolan i en utfrågning av Sveriges elevråd- SVEA.
I ett givande möte med Sveriges elevkårer fick vi möjlighet att prata om vikten av en tillgänglig skolmiljö för barn och unga med astma, allergi och intolerans. Jag fick tillfälle att presentera erfarenheter och kunskap från projektet LAGA. Vi tror och hoppas på ett bra samarbete framöver – där exempelvis allergironden inkluderas i skyddsronder och där eleverna får mer kunskap för att kunna kräva sina rättigheter.
Under tisdagsförmiddagen arrangerade vi ett eget seminarium tillsammans med Astma och Allergiförbundet. På plats fanns en panel bestående av Helene Öberg (Moderaterna), Christina Örnebjär (Liberalerna) och Solveig Zander (Centerpartiet). Seminariet avslutades med att de fick testa vårt fantastiska LAGA-spel. Ett väldigt uppskattat moment som bidrog till att skapa förståelse och engagemang för elevers rättigheter i skolan och dagens utmaningar.
Vi vill slutligen avsluta med att säga att vi tar med oss den här kunskapen och peppen till hösten – för då fortsätter arbetet med att skapa en tillgängligt skola. Då kommer LAGA-projektet avslutas med en konferens och vi kommer att släppa vårt metodmaterial!
/Emma Grönlund, projektledare LAGA
LAGA-konferensen