Är du vår nya revisor?

Som revisor för SCUF Väst, kommer du granska vår ekonomi och förvaltning. Revisorn kommer under året ha uppsikt över styrelsen så att de följer SCUF:s stadgar. Vid räkenskapsårets slut kommer revisorn tillsammans med kassören träffas och gå igenom bokföringen.
Vid årets slut skriver revisorn en revisionsberättelse som ska innehålla till- eller avstyrkan i frågan om ansvarsfrihet.
Den ersättande revisorn tar över den ordinarie revisions uppgifter om personen inte längre ta sig an uppdraget.
Utlägg som revisor eller ersättande revisor gör i SCUF:s räkning bekostas av SCUF. Exempelvis möte med kassören.
 
Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse, kontakta oss på vast@scuf.se