Bli ledare på Sommarlägret 2016

pyssel på sommarlägret 2015

Sommarlägret är en mötesplats för landets alla SCUF-medlemmar och är en av de mest uppskattade aktiviteterna inom förbundets sociala verksamhet. SCUF:s lägerverksamhet erbjuder en plats i gemenskap, där erfarenheter kan utbytas och glädjen till glutenfri mat kan delas.
För att antas som lägerledare till SCUF sommarläger 2016 ska du ha möjlighet att delta på ledarutbildningen, du förväntas  vara aktiv i planeringen under våren, du är medlem i SCUF och har fyllt 18 år.
Till annonsen