Sök till förbundsstyrelsen

Tycker du det är spännande att lära dig nya saker? Är du minst 15 år? Vill du skapa gemenskap och tillgänglighet för barn och unga med celiaki?
Då är det dig SCUF söker till förbundsstyrelsen! I SCUF kan du som vill, lära dig styrelsearbete och få nya erfarenheter. Förkunskap är inget krav, det räcker långt med nyfikenhet och pepp.
Inför förbundsårsmötet 2017 kan du söka själv och föreslå (nominera) personer till:

Sök och skicka in förslag senast 31 januari 2017 genom att mejla till valberedningen på val@scuf.se. Läs mer om rollerna under bilden.
Hoppas du vill vara med!
val@scuf.se

Förbundsstyrelsen 2016-2017
SCUF:s förbundsstyrelse 16-17

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av ideellt engagerade medlemmar som valts att driva SCUF:s verksamhet mellan SCUF:s förbundsårsmöten. De ansvarar för att förbundsårsmötets beslut verkställs. Med kansliet till hjälp anordnar förbundsstyrelsen nationella medlemsträffar, driver SCUF:s påverkansarbete och mycket mera.
Förbundsstyrelsen träffas minst fem gånger om året. Däremellan arbetar de på distans. De ser tillsammans till att engagemanget är roligt och lägger upp arbetet på en nivå som passar.
Frågor om förbundsstyrelsen kan skickas till styrelse@scuf.se

Valberedning

Valberedningens uppdrag är att hitta medlemmar som vill engagera sig. Nomineringar (förslag) tas in fram till den 31 januari och valberedningen föreslår därefter vilka personer förbundsårsmötet bör välja till förbundsstyrelse och verksamhetsrevisorer. På förbundsårsmötet går det att kandidera emot valberedningens förslag och ombuden på mötet röstar om vem som blir vald.
Frågor om valberedningen och valprocessen kan skickas till val@scuf.se. Nomineringar till valberedningen görs på förbundsårsmötet.

Verksamhetsrevisor

Förbundsstyrelsens arbete granskas av SCUF:s verksamhetsrevisor. Verksamhetsrevisorn kontrollerar om målen som beslutades på förbundsårsmötet uppnås, samt att förbundsstyrelsens arbete följer SCUF:s stadgar och policydokument. Granskningen används som underlag när förbundsårsmötet beslutar om att ge – eller inte ge – ansvarsfrihet till förbundsstyrelsen.
Frågor om rollen som verksamhetsrevisor kan skickas till verksamhetsrevisor@scuf.se
 

Förbundsårsmötet 2016

1-3 april hölls SCUF:s förbundsårsmöte med totalt 39 deltagare. 22 ombud från runtom i landet kom dit för att representera sina medlemsföreningar. På plats var också förbundsstyrelsen, kansliet och mötespresidiet. Dessutom fick vi sällskap av representanter från Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) och Unga Allergiker.

 

“Det funkade bra, kände att jag kunde delta bra även fast det var mitt första förbundsårsmöte med SCUF”

Sara Eriksson i förbundsstyrelsen pratar med gästerna från Norsk cøliakiforenings ungdom.

Förbundsårsmötet hölls på Ånnaboda konferenscenter, utanför Örebro. Området runtomkring var fortfarande snötäckt och skidåkare motionerade i skogen. Deltagarna bodde under helgen i mysiga skidstugor och maten serverades i Ånnabodas restaurang. Vi bjöds på glutenfria och vegetariska måltider, så att så många som möjligt skulle kunna äta samma sak.

 

“Väldigt fina omgivningar och mysiga stugor.”

En av stugorna deltagarna bodde i på Ånnaboda Konferenscenter.

Trots att det lockade med friluftsliv hade deltagarna koncentrationen på de beslut som skulle tas. Vi höll oss inne och fyllde på med kaffe och fika så snart det behövdes. Mötespresidiet fick mötet att rulla på och såg till att deltagarna hängde med. Efter många långa timmar var mötet avklarat och en ny förbundsstyrelse redo att leda förbundet det kommande verksamhetsåret.

 

“Mötesordförande och sekreterare gjorde ett otroligt bra jobb.”

 

Förbundsårsmötet beslutade bland annat att det under året ska tas fram en boendepolicy och en ordlista över begrepp som används inom SCUF. Det beslutades också att SCUF under verksamhetsåret 2016-2017 ska anordna ett internationellt läger tillsammans med NCFU och ha en monter på Mat för livet-mässan. Allting finns i detalj att läsa i mötesprotokollet.

“Synd att kvällsaktiviteten inte hanns med men bra och givande diskussioner”

Förbundsstyrelsen 2016-2017: Martina Karlsson, Sofia Larsson, Sara Eriksson, Johanna Larsson, Maria Hellquist, Christine Åström och Jonas Andersson.
Klapplek i väntan på bussen.

Om förbundsårsmötet

Förbundsårsmötet hålls en gång per år och är SCUF:s högst beslutande organ. Det ger medlemmar tillfälle att granska och godkänna verksamhetsåret som har varit, besluta om förbundets form (stadgar) och framtid samt välja förtroendevalda för kommande verksamhetsår.

 

Citaten är hämtade från de svarandes kommentarer i utvärderingen.

Var med och påverka

Nu är anmälan till förbundsårsmötet öppen! Delta på en helg fylld av roliga aktiviteter; tillsammans med andra SCUF:are kommer vi att fira ännu ett år med SCUF och besluta om förbundets framtid.
Har du aldrig varit på ett årsmöte kommer du lära dig hur allting fungerar. SCUF är ett förbund där alla kan delta och vårt mål är göra det så enkelt och kul som möjligt för alla som vill att göra sin röst hörd.
Läs mer information och anmäl dig
Illustration förbundsårsmöte 2016

Det är dags att nominera till förbundsstyrelsen

Valberedningen 15-16
Vi i årets valberedning heter Eva Wilhelmsson och Elin Carlsson. Vårt uppdrag är att lämna in ett förslag till förbundsårsmötet med personer som vill engagera sig i förbundsstyrelsen. Vi behöver därför hjälp med nomineringar, tips och intresseanmälningar för att kunna presentera ett grymt förslag.
Följande poster blir lediga vid årsmötet: ledamot, kassör, verksamhetsrevisor.
Skicka in nomineringar och frågor till val@scuf.se
I nomineringen vill vi att du skriver följande:
– En kort presentation av dig själv
– Vilken post nomineringen gäller
– Varför du/personen du nominerar passar för posten
– Kontaktuppgifter
Tveka inte att fråga om det är något du undrar över!
Nominera

Förbundsårsmötet 24-26 april 2015 – Växjö

Den 24-26 april 2015 åkte vi till Växjö för en helg fylld med årsmöte, workshops, jubileumsfirande och andra SCUFiga aktiviteter

Detta år tog årsmöteshelgen oss till Växjö och S:t Sigfrids Folkhögskola. Representanter från flera håll i landet samlades och använde sin röst och fattade viktiga beslut för SCUF. På fredagen åt vi en gemensam middag och lärde känna varandra med namnlekar och personbingo. Vi fick även en genomgång av mötesteknik inför årsmötet dagen efter. På lördagen hölls själva årsmötet. I år använde vi oss av metoden påverkanstorg där deltagarna fick diskutera kring motionerna och propositionerna i mindre grupper innan det togs beslut kring dessa. På kvällen hölls jubileumsmiddagen för SCUF som firar 20 år i år och vi presenterade vinnaren av SCUF Gaffeln 2015 och delade ut utmärkelsen Årets Medlem 2014 som är André Oliveira. Efter middagen utmanade vi varandra i en fartfylld 5-kamp. Under den sista dagen fick alla deltagare delta på en workshop kring aktivitet- och årsplanering i medlemsföreningarna. Deltagarna fick veta mer om de olika organisationerna som SCUF är medlem i. Vi pratade även om Medlemsundersökningen 2014 och hur föreningarna och medlemmarna kan använda resultat lokalt och regionalt.

 

SCUF vill tacka alla deltagare för en lyckad årsmöteshelg! Det var mycket trevligt för oss på kansliet att få träffa er medlemmar från olika delar av landet. Era åsikter och idéer är viktiga för SCUF och det är underbart att ni kom och bidrog till årsmötets beslutsfattande.

Här är några av de beslut som röstades fram under årsmötet:

Nya stadgar för SCUF

Stadgarna fastställer under vilka former som SCUF ska arbeta och vilka regler som gäller för oss. Sedan årsmötet förra året hade stadgegruppen sett över våra stadgar och lade fram sitt förslag på nya stadgar. Förbundsstyrelsen hade sedan sina förslag på ändringar. Årsmötet röstade fram stadgegruppens förslag på nya stadgar tillsammans med vissa ändringar på förslaget.

 

Normalstadgar för SCUF-­regioner

Stadgegruppen hade även förslag på nya stadgar för regionerna. Bakgrunden till dessa var bland annat att alla regioner (föreningar) ska få en mer enhetlig verksamhet över hela landet och för att säkerställa att regionerna (föreningarna) jobbar för samma ändamål som förbundet. Årsmtötet röstade fram en sammansättning av stadgegruppens och förbundsstyrelsens förslag nya normalstadgar för regionerna (föreningarna).

 

Långsiktig strategi 2015-2018

Förbundsstyrelsen har tagit fram strategier för tre år framåt, det vill säga år 2015-2018. Strategierna ska fungera som en grund för vad SCUF ska verka för och jobba med under dessa tre år. Strategierna är uppdelade i tre huvudområden baserat på hur SCUF kan arbeta för att förbättra de samhällsproblem som många med celiaki upplever. Dessa områden är effektiv organisationsocial verksamhet och påverkansarbete. De nya strategierna röstades igenom av årsmötet.

 

Om glutenintolerans

Årsmötet röstade fram nya stadgar som bland annat fastslår att SCUF framöver endast ska fokusera på celiaki.

 

Om medlemskapstyper

De nya stadgarna innebär även att SCUF nu har följande medlemstyper: fysisk person, hedersmedlem, juridisk person.

 

Om övre åldersgräns

Årsmötet tog beslut om en ny övre åldersgräns; 29 år. Men medlemmar över 29 år är fortsatt välkomna som medlemmar fram till 2016.

 

Ändring av regionförening till medlemsförening

Nu finns det möjlighet att som medlem i SCUF bilda en egen medlemsförening och våra sex regioner blir också föreningar. Kanske vill du starta en förening i din stad och bara äta glutenfri pizza tillsammans med andra? Eller kanske vill du starta en förening med några andra SCUFare från olika delar av landet? Oavsett så är det bara att maila clara.collin(a)scuf.se så berättar hon mer!

Här kan ni ta del av de beslutade dokumenten från årsmötet 2015

Rapport årsmöte 2014

Vi välkomnar en ny förbundsstyrelse och tackar alla deltagare för årets årsmöte i Jönköping!

Den 9:e till 11:e maj åkte vi till Jönköping och höll årsmöte. SCUF:s medlemmar fanns representerade av ombud och observatörer från de olika regionerna. Nästan alla regioner fanns på plats och deltog i viktiga och intressanta beslut för SCUF.

 

Under fredagseftermiddagen åt vi gemensam middag och sedan lärde vi känna känna varandra genom olika namnlekar som bjöd på mycket skratt. Till sist fick alla deltagare även en genomgång av mötesteknik inför själva årsmötet dagen efter.

 

På lördagen hölls årsmötet. Det diskuterades och togs beslut kring flera frågor. Styrelsen presenterade även vad SCUF arbetade med under föregående år och årsmötet diskuterade verksamhetsplanen för 2014. En ny förbundsstyrelse valdes fram av årsmötet. Alla deltagare med rösträtt deltog i röstningen med sina röstlappar. När årsmötet avslutats på kvällen var det många som var spända på att titta på Eurovision Song Contest, så vi dukade fram godsaker och tittade tillsammans.

 

På söndagen hölls det en workshop kring förbundsstadgar och regionsstadgar. Under årsmötet visade det sig nämligen finnas många frågetecken och tankar kring de stadgar som fanns uppe som förslag till årsmötet. Så under söndagsförmiddagen fick deltagarna diskutera och utbyta tankar kring dessa i smågrupper, materialet från dessa diskussioner skickades sedan med till den nyvalda stadgagruppen. Sedan åt vi gemensam lunch innan det var dags att säga hej då och åka hem, med mycket engagemang och kanske nya uppdrag med sig tillbaka till sin region.

 

Kansliet riktar ett stort tack till alla deltagare som var med och deltog under årsmöteshelgen i Jönköping! Det är alltid lika trevligt att få träffa medlemmar från olika delar av landet. Alla era åsikter, tankar och idéer är viktiga för SCUF och vi är tacksamma för att ni kom och bidrog till de olika besluten som röstades fram under årsmötet. Och självklart även för att vi fick ha en trevlig helg tillsammans med er.

Årsmötesprotokollet och styrdokument

Vad diskuterades och vad togs det beslut om på mötet? Här kan du ladda ner hela årsmötesprotokollet för att ta del av just detta! >>Hämta årsmötetsprotkollet<<

 

Under årsmötet röstades det fram en ny alkoholpolicy och förändringsplattform. Dessa dokument samt verksamhetsplanen för 2014 kommer inom kort finnas på hemsidan tillsammans med våra andra styrdokument. Här hittar ni alla våra andra styrdokument som är uppdaterade efter årsmötets beslut länk >>

Några bilder från helgen:

1 Sara region Ost 2 Gruppbild pa region Ost

 

Bland de regioner som fanns med på plats under helgen var region Öst som hade nästan hela regionstyrelsen med sig.

 

3 Under arsmotet kunde deltagarna folja beslutet som togs

 

Under årsmötet kunde deltagarna tydligt följa dagordningen och besluten som togs.

 

4 Daniel Lundh valdes till motesordforande

 

Daniel Lundh valdes till mötesordförande och höll ordningen under diskussionerna.

 

5 Verksamhetsrevisorerna gick igenom sin rapport under arsmotet

 

Verksamhetsrevisorerna gick igenom sin rapport för årsmötet.

 

6 Nina Tranberg och Malin Ljung under fikapaus

 

Under pauserna fick vi kaffe och något gott fikabröd. Här ser ni Malin Ljung och Nina Tranberg.

 

7 SCUFs forbundsekonom Jeanette Jonsson tog en kaffe i pausen

 

Även kansliets ekonom passade på att ta en kopp kaffe i paus.

 

8 Fannie Ek fran region Vast foredrog en motion 9 Arsmotet tar beslut om en motion

 

Fannie Ek från region Väst föredrog en motion som årsmötet sedan röstade om.

 

10 Erika Sohlberg var motessekreterare och holl igang deltagarna innan lunchrasten 11 Erika Sohlberg var motessekreterare och holl igang deltagarna innan lunchrasten

 

Erika Sohlberg var mötessekreterare och höll även igång energin hos deltagarna innan lunchrasten genom en rolig lek.

 

12 Glada motesdeltagare 13 Glada motesdeltagare

 

Med ny energi fortsatte årsmötet och deltagarna var redo att diskutera vidare.

 

14 Styrelsen fran region Vast njot av solen tillsammans med andra deltagare under paus 15 Fannie Ek fran region Vast

 

Styrelsemedlemmar från region Väst njöt av solen tillsammans med andra deltagare under paus.

 

16 Sofia Larsson och Therese Skruf

 

Sofia Larsson och Therese Skruf.

 

19 Mikaela Paulander fran region Ost 22 Elin Carlsson fran region Ost

 

Mikalea Paulander och Elin Carlsson från region Öst:s regionstyrelse.

 

18 Emelie Baiden fran kansliet holl i lekar under eftermiddagens paus

 

Emelie Baiden från kansliet höll i fartfyllda lekar under eftermiddagens paus.

 

21 Deltagarna passar pa att fa solenergi och springer av sig lite under eftermiddagens paus 20 Deltagarna passar pa att fa solenergi och springer av sig lite under eftermiddagens paus

 

Deltagarna passade på att få solenergi och springer av sig lite under eftermiddagens paus.

 

17 Frukostbuffén var skyltad

 

Frukostbuffén var skyltad så deltagarna hittade rätt.

 

Under arsmotet valdes en ny forbundsstyrelse fram

 

Under årsmötet fick SCUF en ny förbundsstyrelse. Bakre raden: Nils Söderbäck ledamot, Emilia Serlachius vice ordförande, Per Hellman kassör. Främre raden: Eva Wilhelmsson ordförande, Malin Ljung ledamot, Sofia Larsson ledamot och Helena Klein ledamot. Eva satt innan som kassör i förbundsstyrelsen tillsammans med Malin som nu sitter sitt andra år som ledamot.

Rapport årsmöte 2013

2013 höll SCUF sitt årrsmöte på Söråkers Herrgård utanför Sundsvall den 19-21 april. Det var medlemmar från olika delar av landet som samlades och deltog i medlemsdemokrati och roliga aktiviteter.

 

(mer…)

Rapport årsmöte 2011

(mer …)

Rapport årsmöte 2010

årsmöte copy

Förbundsårsmöte och mångfaldskonferens

Många viktiga beslut togs av förbundsårsmötet den 14 maj. Dagen efter var det konferens om mångfald. Projektet ”SCUF för mångfald” presenterades och deltagarna fick tycka till om SCUF:s mångfaldsarbete.
(mer …)

Rapport årsmöte 2009

(mer …)