Tillgängligskola, nu!

Published

Tillgängligskola

Anordnare LAGA-konferensen
Arrangörer på LAGA-konferensen. Medlemmar och kanslipersonal från SCUF och Unga Allergiker.

Tillgängligskola tygkasse
Deltagarna fick med sig material hem från konferensen.

Lansering och konferensdag

I nästan tre år har vi tillsammans med Unga Allergiker drivit ett projekt med fokus på att göra skolan säker och inkluderande för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans.
Fredag den 8 september 2017, anordnande vi en stor avslutningskonferens för Tillgängligskola, med över 100 deltagare på plats från skolan, myndigheter, kommuner, vårdnadshavarna och självklart elever. En spännande dag med en blandning av kompetensutveckling, spridning av vårt material till att lyfta elevers erfarenheter.

Fotoutställning, upplevelsebaserat lärande
En interaktiv fotoutställning är en del av materialet som tagits fram.

Dagens höjdpunkt var att lansera vår nya hemsida tillgängligskola.nu och Allergirond för elever. Under tre år har vi jobbat på att ta fram ett metodmaterial som ska stödja skolan i att bli mer säker och tillgänglig för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans. Materialet är framtaget tillsammans med  elever och inkluderar  dem i arbetet för en bättre arbetsmiljö på sin skola.
”Fotoutställningen skapar diskussioner och många berättar att de har någon slags koppling. Det får barn med överkänslighet att känna sig mindre ensamma, normaliserar.” Emma Grönlund, projektledare för tillgängligskola.nu.

Dagens föreläsare

Det var även tre föreläsarna på plats under dagen. De pratade ur olika perspektiv om tillgänglighet utifrån vår målgrupp.
Ellinor Triay Strömvall på Barnombudsmannen presenterade rapporten ”Respekt” om barn med funktionsnedsättningars syn på samhällets stöd.
”Barn vet inte alltid vad som är bra för dom själva, men det vet inte vuxna heller. Jag tror man behöver föra någon slags dialog.” – Ett citat från ett barn ur rapporten respekt.
Rebecca Magnusson berättade om bristandeskolmiljöer och dess konsekvenser, med stöd i socialstyrelsens rapport ”Allergi i skola och förskola”.
Inger Kull, universitetslektor och sjuksköterska, pratade om hur astma och allergier påverkar vardagen.

Panelsamtal LAGA-konferensen
Birgitta, Magdalena och Hanna i ett panelsamtal.

Panelsamtal

Vi avslutade dagen med ett panelsamtal där en rektor som vi jobbat med under dessa år fick beskriva hur de jobbar med frågan. Med i samtalet fanns även två elever som beskriv sin situation under sin skolgång.
”En framgångsfaktor i arbetet har varit att jobba med at sprida kunskap och öka förståelsen för elever med dessa diagnoser för alla som rör sig i skolan. På så sätt får man alla med sig och det är lättare att förändra saker i skolmiljön.” Birgitta Wikström, rektor för Hedängskolan i Storvik.
”Jag fick sms varje morgon ventilationen var trasig, så stannade jag hemma den dagen. Vilket kanske också är lite sorgligt, men bättre än att jag skulle gå till skolan och må dåligt.” – Hanna Nielsen, elev.

Förbundsordförande på SCUF och UA
Sofia och Sofia är förbundsorsföranden för SCUF och Unga Allergiker.

Snart är projektet slut

Sista oktober i år avslutats projektet men kommer såklart drivas vidare av våra organisationer. Vi är stolta över det vi åstadkommit under dessa tre år och att ha blivit en starkare röst i skolfrågan. Läs mer om projektet här.
Nu jobbar vi vidare för en tillgängligskola för alla!

Tillsammans kan vi laga skolan!

Tillgängligskola, elever
I tre år har vi tillsammans med Unga Allergiker drivit ett skolprojekt för att förbättra skolsituationen för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans. Nu har vi släppt vårt metodmaterial och allt finns tillgängligt på vår nya hemsida, tillgängligskola.nu
Gå in och titta, samt tipsa skolpersonal och klasskompisar att göra detsamma! Tillsammans kan vi laga skolan!
Tillgängligskola.nu

Almedalen 2017

SCUF, Unga Allergiker och Astma och Allergiförbundet på Almedalen 2017
Möte med Sveriges Elevkårer. Längst till vänster SCUF:s generalsekreterare Jenny Pettersson och längst till höger projektledare Emma Grönlund.

En positiv nyhet för året var ”Lilla Almedalen” en plats där barn och unga äntligen fick en stor roll och gavs möjligheten att komma till tals. För som vi redan vet – är det såklart barn och unga som är experter i de frågor som rör dem. Vi fick bland annat se Gustav Fridolin svara på frågor om hur han arbetar för att förbättra skolan i en utfrågning av Sveriges elevråd- SVEA.
I ett givande möte med Sveriges elevkårer fick vi möjlighet att prata om vikten av en tillgänglig skolmiljö för barn och unga med astma, allergi och intolerans. Jag fick tillfälle att presentera erfarenheter och kunskap från projektet LAGA. Vi tror och hoppas på ett bra samarbete framöver – där exempelvis allergironden inkluderas i skyddsronder och där eleverna får mer kunskap för att kunna kräva sina rättigheter.
Under tisdagsförmiddagen arrangerade vi ett eget seminarium tillsammans med Astma och Allergiförbundet. På plats fanns en panel bestående av Helene Öberg (Moderaterna), Christina Örnebjär (Liberalerna) och Solveig Zander (Centerpartiet). Seminariet avslutades med att de fick testa vårt fantastiska LAGA-spel. Ett väldigt uppskattat moment som bidrog till att skapa förståelse och engagemang för elevers rättigheter i skolan och dagens utmaningar.
Vi vill slutligen avsluta med att säga att vi tar med oss den här kunskapen och peppen till hösten – för då fortsätter arbetet med att skapa en tillgängligt skola. Då kommer LAGA-projektet avslutas med en konferens och vi kommer att släppa vårt metodmaterial!
/Emma Grönlund, projektledare LAGA
LAGA-konferensen

Testa LAGA-spelet

Hör av dig för att ta reda på mer och boka speltest

Mejla Emma

Om LAGA-spelet

Bakgrund

I en skolklass på 30 elever har i genomsnitt fyra barn allergisnuva, tre har astma och två har födoämnesallergi. Samtidigt så får fler och fler barn diagnosen celiaki (glutenintolerans).  Spelet fokuserar på bemötandefrågor, som vi vet är ett av de största problemet i skolan för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans. Vi vill genom spelet öka kunskapen och förståelsen för dessa diagnoser och få klasskompisarna att testa en skoldag som en elev med någon eller flera av dessa diagnoser. Samtidigt får de veta vad de kan göra för att hjälpa sina kompisar.
Ett viktigt mål för våra organisationer är att skapa mer LAGAnda! Många av våra medlemmar lyfter att det finns stor oförståelse hos både klasskompisar och lärare på sina skolor. Därför fokusera vi just nu mycket på bemötandefrågor. Vi sprider kunskap och förståelse om hur det är att leva med om astma, allergi, celiaki och intolerans. Genom detta spel får klasskompisarna testa hur det är att gå i skolan med dessa diagnoser och vilka hinder och utmaningar som kan uppstå.

Spelupplägg

Spelet går ut på att ta sig igenom en skoldag; att ta sig till skolan, att äta i matsalen, att ha rast och att delta på lektionerna. Innan spelet börjar tilldelas deltagarna olika former av allergier, astma, celiaki och intoleranser. Deltagarna drar tre kort var och det är slumpen som avgör vilka diagnoser de får. Det finns även kort som är tomma. Spelplanen är mattor på marken och spelpjäserna är deltagarna själva, de rör sig genom rummet och på så sätt genom dagen. De slår två stora tärningarna, en med en siffra och en med olika platser i skolan. Utifrån vilken plats de hamnar på får de en sant eller falskt fråga de ska besvara, och dessa frågor är kopplade till flera olika ämnen i skolan. Spelet utgår alltså ifrån läroplanen och kan därav passa in på flera lektioner. Utifrån våra medlemmars erfarenheter har vi sedan skapat hinder av olika sort i skolan som kopplas till deras diagnoser. När deltagarna hamnar i situationer som är kopplade till deras kort får de inte gå vidare eller kan t.o.m. bli kastade bakåt i spelet, även om de svarat rätt på sant- eller falskt frågan. På så sätt får deltagarna lära sig mer om astma, allergi, celiaki och intolerans samt det utanförskap som det kan bidra till. De får även känna frustationen av att inte kunna delta på rasten, idrotten eller lunchen. I spelet ingår även kunskapssteg om astma, allergi, celiaki och intolerans.
Som en positiv del finns även kompiskort där deltagarna får gå framåt fast de egentligen inte kan eftersom en kompis har hjälpt dem. Då får de tillsammans med spelledaren komma på en situation där de som klasskamrater kan hjälpa till. På så sätt lär sig klasskompisarna vad de kan göra för att alla ska må bra i skolan.

Efterarbete

Vi spelar ca 30-40 minuter, efter det kommer vissa ha kommit väldigt lång medan andra kanske bara kommit några steg fram. Efter det samlas gruppen och spelledaren håller en frågestund kring hur det kändes för de olika deltagarna. Vi lyfter återigen kunskapen kring astma, allergi, celiaki och intolerans och hur klassen kan jobba vidare med bemötandefrågor.

emma-okt2016-webbHälsningar
Emma Grönlund, Projektledare LAGA
emma.gronlund@ungaallergiker.se
070-7130102
 

Graffiti på Hedängskolan! – LAGA

Grafittitavlor på Hedängskolan
Till vänster: Emmilou med tavlan hon gjort. Till höger: elevernas tavla.

måla regnbåge, LAGA-projektet på hedängsskolan
En regnbåge på gång över elevernas tavla.

Emmilou målar grafitti på Hedängskolan
Emmilou stod på ostadiga stolar och målade sin tavla.

Hedängskolan är en av LAGA-projektets modellskolor som tillsammans med LAGA jobbar för att vara en tillgänglig skola för alla elever med astma, allergi, celiaki och intolerans.

Syftet med dagen var att eleverna på ett kreativt sätt skulle väcka uppmärksamhet för astma, allergi, celiaki och intolerans. Till deras hjälp hade vi med oss proffs-graffitimålaren Emmilou. Emmilou höll en snabbkurs för eleverna i graffitimålning och målade en tavla till Hedäng utifrån en skiss eleverna gjort. Eleverna fick tillsammans måla en stor tavla, med ledorden glädje och sammanhållning. Tavlan hade mycket färger och regnbågar samt pälsdjur, blommor och träd för att symbolisera allergier man kan ha. 

Förutom de fina tavlorna bjöd dagen på strålande sol och många elever som kom fram för att titta, nyfikna på vad vi sysslade med. En riktigt bra dag! Vi på LAGA är otroligt imponerande av vad eleverna lyckades åstadkomma efter en så kort introduktion och är säkra på att tavlorna kommer bidra till en glad och positiv anda på Hedängskolan!

/Emma och Sandra, LAGA-teamet

 

Utbildning i att snacka LAGA

Snart kommer vi att börja jobba med att sprida LAGA-projektet nationellt. Så att fler skolor tar steget att börja jobba för en mer säker och tillgänglig skola för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans.
SCUF:s och UA:s kommunikatörer, Lisa och Emil, jobbar just nu med att ta fram en grafisk manual och en kommunikationsmanual. I samband med det jobbar jag med att sätta ihop ett utbildningspass som du som medlem kommer få chans att delta på. På passet får du lära dig allt om projektet och bli trygg med att snacka om LAGA:s budskap. Vi behöver din röst, desto fler som snackar LAGA desto mer kunskap och förståelse sprider vi!
Det första utbildningspasset kommer att hållas på Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsträff, Aktiv, nästa helg. Det kommer även att hållas ett pass på Unga Allergikers riksöverläggning i oktober. Men det kommer även finnas fler tillfällen att gå utbildningen så håll ögonen öppna.
Om du är intresserad av att gå utbildningen och att representera LAGA i olika sammanhang kontakta mig:
emma.gronlund@ungaallergiker.se, 070-713 01 02

Här får du se ett smakprov på den nya grafiska designen

jag 4

LAGA ska ut i landet!!

luleå
Nu har skolorna rullat igång och så även vårt skolprojekt LAGA. Förra veckan lämnade vi in vår redovisning för år 2 och ansökan för år 3. Det kommer vara projektets sista år och vi ska börja jobba på att sprida all den kunskap vi samlat in under projekttiden. LAGA ska ut i landet och snacka skola!! Vi ska snacka om hur du som elev med celiaki, astma, allergi och intolerans kan må i skolan och vad som kan få dig att må bättre.
Har du nått tips på någonstans du tycker vi ska åka? En mässa eller ett seminarium? Någon rektor eller politiker du vill att vi ska prata med? Eller vill du att vi kommer ut och pratar på din skola? Vi vill överallt! Vi vill träffa så många som möjligt!
Igår träffade vi Astma- och allergiförbundet från Luleå. Vi snackade om skolmiljö och förståelse för celiaki, astma, allergi och intolerans i skolan. Det är alltid lika spännande och lärorikt att få träffa er och att ta del av era erfarenheter.
Så har du tips på vart vi ska åka eller vill du ha mer info så maila mig på:
emma.gronlund@ungaallergiker.se
Ha en bra terminsstart!
LAGA-Emma
 
 

Välkommen Sandra!

sandra

I måndags började Sandra Jansson som ny projektassistent på projektet LAGA. ”Jag är supertaggad på att träffa alla medlemmar och bli en del av projektet” säger hon.

Sandra har tidigare pluggat mänskliga rättigheter i Lund och har bland annat varit engagerad i svenska FN-förbundet. Under tiden hon pluggade var hon ungdomsansvarig i en lokal FN-förening.
”Jag tycket det känns jättekul att jag ska ha så mycket kontakt med medlemmarna. Ser verkligen fram emot att ta del av deras erfarenheter och lära mig om deras allergier. Jag själv har celiaki, så det har jag bra koll på, men det finns så mycket annat jag vill lära mig mer om!”
Woop, woop! Välkommen Sandra!

Sommarlov!!

emma-rebecca
Nu har skolorna tagit sommarlov och snart ska även vi som jobbar inom LAGA gå på semester. Det har varit en spännande termin och det har hänt mycket inom LAGA. Våra modellskolor har fortsatt göra framsteg och eleverna har bl.a. gjort en fotoutställning som du kommer kunna se här i början av hösten. Vi har fortsatt utveckla vårt upplevelsebaserade spel Mer LAGAnda och kommer till hösten erbjuda skolor i Stockholmsområdet att spela det gratis. Vi har haft två nätverksträffar inom mentorskapsprogrammet och Erfarenhetsplattformen har fortsatt växa och blivit mer aktiv.
MEN… bara för att skolorna tar sommarlov och vi semester så stannar inte alla verksamheter inom LAGA! Fortsätt kommunicera på Erfarenhetsplattformen och glöm inte bort att söka till nästa års mentorskapsprogram redan idag!!
Ansök här! 
Ha en underbar sommar önskar Emma och Rebecca!

Varför ska du som SCUF-medlem engagera dig i LAGA?

Projektet LAGA drivs av Svenska Celiakiungdomsförbundet och Unga Allergiker med finansiering från Arvsfonden. Vi vill skapa en säker och tillgänglig skola för barn och unga med astma, allergi, celiaki och annan överkänslighet. Vi vill ge er medlemmar stöd och pepp i er skolgång och vardag. Utöver arbetet i skolan, fokuserar LAGA också på erfarenhetsutbyte – genom dels en erfarenhetsplattform, en digital plattform för erfarenhetsutbyte, och dels ett mentorskapsprogram. Mentorskapsprogrammet består av medlemmar från både SCUF och UA. Tillsammans kan vi LAGA skolan!
Om mentorskapsprogrammet
Mentorskapsprogrammet är en mötesplats för medlemmar i SCUF och UA att under ett års tid stötta varandra och motivera varandra genom gemensamma erfarenheter av att leva med astma, allergi och celiaki.
I mentorskapsprogrammet får du en mentor eller adept att dela erfarenheter med, men också ett helt nätverk av andra mentorer och adepter att få och ge pepp till!
Varför mentorskapsprogrammet? 
Vi som jobbar med projektet bad Martina som är medlem i SCUF och som varit mentor i år att berätta lite om hur det har varit att vara en del av LAGA:s mentorskapsprogram!
Varför ville du bli mentor i LAGA:s mentorskapsprogram?
Först och främst blev jag tipsad. Jag ville nog redan innan och att få frågan gav mig mer motivation till att söka. Själviskt sätt så skulle jag bli glad av tanken om jag har kunnat bidra med något bra till någon annan. Tänker jag på vad jag kunnat bidra till min adept så känns det väldigt kul att få lyssna, dela med sig, ta del av en adepts erfarenhet och att få bidra till det bättre för den.
Vad har året gett dig?
Mer än vad jag trodde! Jag hade höga förväntningar inför mitt år med adepten och det har gett mig mer än så. Den helt otroligt bra matchningen är bara början, att ha en adept där jag bara väntar på att få mail från, mycket nya tankar som jag har börjat reflektera kring och lär mig mer ifrån. Jag har fått ett större kontaktnät där jag också har träffat nya personer från Unga Allergiker.
Varför ska en som SCUF-medlem söka till mentorskapsprogrammet?
För att det är sån häftigt känsla att vara mentor! Att känna stolthet över sin adept, se när den lyckas med någonting och få ha så sköna reflektioner ger så otroligt mycket energi! Om du tror att det bara är adepten som kommer lära sig så har du fel, du kommer lära dig lika mycket.
Tips! Oftast behövs bara en fråga för att väcka tanken hos någon. Tipsa någon som du tror skulle passa! Blir du tillfrågad, ta chansen det finns en anledning till att just du blir tillfrågad!
martina mp
Sök till mentorskapsprogrammet! 
Vill du också vara med? LAGA:s mentorskapsprogram söker nu nya deltagare till nästa års omgång! Är du precis som Martina redo att bidra till någon annans personliga utveckling och samtidigt lära dig massa om dig själv? Sök till att bli mentor! Vill du istället ha någon att bolla tankar och idéer om hur du kan komma vidare i din vardag med celiaki, allergi eller astma? Sök till att bli adept och få en mentor! Anmälningsformuläret hittar du HÄR!
Frågor? 
Hör av dig till Rebecca Sjöstrand, projektassistent LAGA
rebecca.sjostrand@ungaallergiker.se