Du behövs!

engagerade medlemmar i SCUF

Engagerade medlemmar
SCUF:s medlemsföreningar drivs av engagerade medlemmar och anordnar lokala medlemsträffar där SCUF:are delar erfarenheter, träffa andra med celiaki och slipper tänka på kosten. Om du vill att fler aktiviteter anordnas där du bor är det en bra idé att engagera dig!
Just nu behöver vi verkligen dig. Medlemsföreningarnas årsmöten närmar sig och det behövs medlemmar som kan ta över efter förra styrelsen! Allt som krävs är att du gillar att få nya erfarenheter och vänner. Du lär dig allt du behöver kunna och I början av engagemanget kan du delta på en kick-off och utbildningshelg! Dessutom finns förbundets kansli alltid för att hjälpa till.

Uppdraget

Du kommer under året att delta på styrelsemöten och tillsammans med andra engagerade skapa roliga mötesplatser. Hur mycket tid du lägger på uppdraget är nästan helt upp till dig! En aktivitet kan till exempel vara att ses för att fika glutenfritt.

Hör av dig!

Kontakta din medlemsförening eller mejla till föreningskoordinator Clara Collin på clara.collin@scuf.se

Årsmöten

Oavsett om du vill engagera dig eller inte kan du delta på din medlemsförenings årsmöte. I samband med årsmötet anordnas roliga aktiviteter! Läs mer och anmäl dig:
Öst – Årsmöte och Prison Island den 20 februari
Norr – Årsmöte och 5-kamp den 20 februari
GUSS – Årsmöte och Prison Island den 27 februari
Väst – Stormöte på Ästad Vingård den 6 mars
Syd – Årsmöte och middag den 20 mars