EGEN KRAFT!

arvsfonden
 
Nu gör Arvsfonden en storsatsning på projekt för personer med funktionsnedsättning. 250 miljoner kronor ska delas ut i satsningen Egen Kraft! Satsningen pågår 2013-2016.
Läs mer om hur DU kan förverkliga just DIN idé med stöd från Arvsfonden!
Vad stödjer Arvsfonden?
Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med  funktionsnedsättning på deras egna villkor. Har DU en nyskapande idé som kan bli ett arvsfondsprojekt?
Två sorters stöd
Arvsfonden erbjuder två sorters stöd:
– projektstöd, som ges till projekt
– lokalstöd, som ges till ny, om- och tillbyggnad av lokaler för en ny verksamhet eller för en ny målgrupp.
Testa DIN idé
Har DU en nyskapande idé som kan bli ett arvsfondsprojekt?
Inom satsningen finns möjlighet att testa er projektidé. Ring och tala direkt med Arvsfondens handläggare varje tisdag och torsdag kl. 9-11
 
Läs mer på deras hemsida där du även kan hämta blanketten för att söka bidrag:
www.arvsfonden.se/egenkraft