En glutenfri fritid

SCUF genomför varje år en medlemsundersökning för att samla in erfarenheter, åsikter och önskemål. Vi undersöker utbud, säkerhet och bemötande inom olika fokusområden olika år. Medlemsundersökningen 2016 har fokuserat på området fritid. 581 personer svarade på enkäten.
Läsa hela rapporten här
pizza, korv och våfflor

Känner du dig begränsad av din celiaki på din fritid?

cirkeldiagram
“Även ifall det blivit betydligt bättre under de senaste 20 åren så är det fortfarande en lång väg kvar för att jag ska slippa känna mig både begränsad och orolig. Vilket är väldigt synd.”

Upplever du att kvalité och smak på glutenfria alternativ är lika bra som de med gluten?

cirkeldiagram
“Många gånger känns det som att ställen är nöjda med att glutenfria alternativ finns, inte att de faktiskt säljer ett alternativ som är gott.”

Upplever du att priserna för glutenfria alternativ är likadana som för alternativ med gluten?

cirkeldiagram
”Tråkigt att behöva betala mer för mindre, för glutenfritt är så pyttelitet oftast..”
“Min uppfattning är absolut att det är dyrare med glutenfritt vilket det inte borde vara för oss som inte har något annat val än att äta dessa produkter!”

Hur mycket oroar du dig över kontaminering?

cirkeldiagram
“Får ”ångest” av att gå på restaurang och äta ibland, för det känns som att man inte kan vara säker och att man då spelar om sin hälsa. Speciellt i min ålder då alla ens vänner äter ute/restaurang flera gånger i veckan.”

Vilka områden tycker du är viktigast att förbättra för oss med celiaki inom?

1. Café (519)
2. Restaurang med kassabeställning (511)
3. Restaurang med bordsservering (507)
4. Hotell och vandrarhem (497)
5. Kiosk (479)
6. Nöjespark (477)
7. Idrotts- och föreningsaktiviteter (460)
8. Gatukök, korvmoj och food truck (437)
9. Bensinstation (365)
10. Festival (335)
11. Hemma hos vänner och släktingar (322)
 

Citaten är hämtade från enkätsvaren.

Läs hela rapporten här