Förbundsårsmötet 2018

Deltagare på Förbundsårsmötet 2018

Demokrati och SCUF-gemenskap i Axvall

På SCUF:s förbundsårsmöte samlas medlemmar för att ta viktiga beslut om förbundet. I år hölls förbundsårsmötet på Axevalla Folkhögskola utanför Skara. Deltagarna var på plats 13-15 april och helgen innehöll skratt, god mat och diskussioner.

 

“Jag tycker alltid att det är roligt att vara på SCUF-aktiviteter och tycker att det är roligt att så många deltagit i diskussionerna.”

Fredag

De flesta av deltagarna kom till Axvall på fredagskvällen. Då gick kansliet igenom hur ett förbundsårsmöte går till och det fanns tid att skriva yrkanden (förslag på ändringar och tillägg till beslutspunkter som ska tas upp på mötet). Deltagarna fick prova på hur det går till att behandla motioner på förbundsårsmötet genom ett rollspel och mötessekreterare Erik visade det system han skapat för att skicka och läsa yrkanden. 

 

“Riktigt bra, gjorde det mycket lättare att hänga med när man själv kunde läsa yrkandena. Toppenbra!”

Lördag

Större delen av dagen pågick förbundsårsmötet, lett av mötesordförande Oskar Wiik. Det var mycket att gå igenom men Oskar och Erik såg till att alla hängde med och att allting hanns med. “Mötespresidiet var hur bra som helst!” Efter mötet fanns det tid att fika och spela spel tillsammans i sällskapsrummet. Alla deltagare sov i ett hus med två i vardera rum och på ovanvåningen fanns plats att umgås.

Förbundsårsmötet är i full gång. I talarstolen står Martina från avgående förbundsstyrelsen.

Söndag

Mötet avslutades på söndagsförmiddagen, men först valdes ny förbundsstyrelse, valberedning och revisorer. Därefter avtackades den avgående förbundsstyrelsen. Däribland Sofia Larsson som under tre år engagerat sig som förbundsordförande i SCUF. Utmärkelsen Årets Medlem 2017 delades ut till Christine Åström för sitt engagemang som lägerledare, vice förbundsordförande och fadder för SCUF Stockholm. Självklart tackades också Oskar och Erik för sin insats, samt alla som varit involverade och engagerat sig på förbundsårsmötet.

 

“Tack för en rolig helg!”

Besluten

Just nu sammanställs mötesprotokollet, där det är färdigt och justerat (granskat och godkänt) publiceras det här på hemsidan. Bland annat har förbundsårsmötet beslutat om en ny treårig strategi (riktning för verksamheten).

De nya förtroendevalda

Från vänster: SCUF:s nya förbundsordförande Moa, Elin från valberedningen och Emma som är ny ledamot i förbundsstyrelsen.
Från vänster: verksamhetsrevisor Simon, ny ledamot i förbundsstyrelsen Jessica samt Jonas, Mikael och Johanna som deltog som ombud för SCUF Öst.
Badplats i närheten av folkhögskolan.