Förbundsårsmötet 24-26 april 2015 – Växjö

Den 24-26 april 2015 åkte vi till Växjö för en helg fylld med årsmöte, workshops, jubileumsfirande och andra SCUFiga aktiviteter

Detta år tog årsmöteshelgen oss till Växjö och S:t Sigfrids Folkhögskola. Representanter från flera håll i landet samlades och använde sin röst och fattade viktiga beslut för SCUF. På fredagen åt vi en gemensam middag och lärde känna varandra med namnlekar och personbingo. Vi fick även en genomgång av mötesteknik inför årsmötet dagen efter. På lördagen hölls själva årsmötet. I år använde vi oss av metoden påverkanstorg där deltagarna fick diskutera kring motionerna och propositionerna i mindre grupper innan det togs beslut kring dessa. På kvällen hölls jubileumsmiddagen för SCUF som firar 20 år i år och vi presenterade vinnaren av SCUF Gaffeln 2015 och delade ut utmärkelsen Årets Medlem 2014 som är André Oliveira. Efter middagen utmanade vi varandra i en fartfylld 5-kamp. Under den sista dagen fick alla deltagare delta på en workshop kring aktivitet- och årsplanering i medlemsföreningarna. Deltagarna fick veta mer om de olika organisationerna som SCUF är medlem i. Vi pratade även om Medlemsundersökningen 2014 och hur föreningarna och medlemmarna kan använda resultat lokalt och regionalt.

 

SCUF vill tacka alla deltagare för en lyckad årsmöteshelg! Det var mycket trevligt för oss på kansliet att få träffa er medlemmar från olika delar av landet. Era åsikter och idéer är viktiga för SCUF och det är underbart att ni kom och bidrog till årsmötets beslutsfattande.

Här är några av de beslut som röstades fram under årsmötet:

Nya stadgar för SCUF

Stadgarna fastställer under vilka former som SCUF ska arbeta och vilka regler som gäller för oss. Sedan årsmötet förra året hade stadgegruppen sett över våra stadgar och lade fram sitt förslag på nya stadgar. Förbundsstyrelsen hade sedan sina förslag på ändringar. Årsmötet röstade fram stadgegruppens förslag på nya stadgar tillsammans med vissa ändringar på förslaget.

 

Normalstadgar för SCUF-­regioner

Stadgegruppen hade även förslag på nya stadgar för regionerna. Bakgrunden till dessa var bland annat att alla regioner (föreningar) ska få en mer enhetlig verksamhet över hela landet och för att säkerställa att regionerna (föreningarna) jobbar för samma ändamål som förbundet. Årsmtötet röstade fram en sammansättning av stadgegruppens och förbundsstyrelsens förslag nya normalstadgar för regionerna (föreningarna).

 

Långsiktig strategi 2015-2018

Förbundsstyrelsen har tagit fram strategier för tre år framåt, det vill säga år 2015-2018. Strategierna ska fungera som en grund för vad SCUF ska verka för och jobba med under dessa tre år. Strategierna är uppdelade i tre huvudområden baserat på hur SCUF kan arbeta för att förbättra de samhällsproblem som många med celiaki upplever. Dessa områden är effektiv organisationsocial verksamhet och påverkansarbete. De nya strategierna röstades igenom av årsmötet.

 

Om glutenintolerans

Årsmötet röstade fram nya stadgar som bland annat fastslår att SCUF framöver endast ska fokusera på celiaki.

 

Om medlemskapstyper

De nya stadgarna innebär även att SCUF nu har följande medlemstyper: fysisk person, hedersmedlem, juridisk person.

 

Om övre åldersgräns

Årsmötet tog beslut om en ny övre åldersgräns; 29 år. Men medlemmar över 29 år är fortsatt välkomna som medlemmar fram till 2016.

 

Ändring av regionförening till medlemsförening

Nu finns det möjlighet att som medlem i SCUF bilda en egen medlemsförening och våra sex regioner blir också föreningar. Kanske vill du starta en förening i din stad och bara äta glutenfri pizza tillsammans med andra? Eller kanske vill du starta en förening med några andra SCUFare från olika delar av landet? Oavsett så är det bara att maila clara.collin(a)scuf.se så berättar hon mer!

Här kan ni ta del av de beslutade dokumenten från årsmötet 2015