Förbundsstyrelsemöten 16-17

Förbundsstyrelsen driver SCUF:s verksamhet mellan SCUF:s förbundsårsmöten och ansvarar för att förbundsårsmötets beslut verkställs. Förbundsstyrelsen består av sju ideellt engagerade medlemmar som fått medlemmarnas förtroende att leda förbundet.
Förbundsstyrelsen träffas för styrelsemöten sex gånger under ett verksamhetsår. Kontakta gärna förbundsstyrelsen om du har något du vill att de ska diskutera på sina möten. Du kan också skicka frågor om verksamheten och engagemang i SCUF.
Maila styrelse@scuf.se eller hitta kontaktuppgifter till personerna i förbundsstyrelsen 16-17 här.

Mötesdatum 16-17

*Mötesprotokoll beskriver vad som diskuterades på mötet och vilka beslut som togs. En person ansvarar för att anteckna under mötet och skriva protokollet. När protokollet är klart kontrollerar två justerare att det som står stämmer och godkänner protokollet.