Förbundsstyrelsemöten 18-19

förbundsstyrelsen 2018-2019
Förbundsstyrelsen driver SCUF:s verksamhet mellan SCUF:s förbundsårsmöten och träffas sex gånger under ett verksamhetsår. Läs mer om förbundsstyrelsens arbete här.
Kontakta gärna förbundsstyrelsen om du har något du vill att de ska diskutera på sina möten. Du kan också skicka frågor om verksamheten och engagemang i SCUF. Maila styrelse@scuf.se eller hitta kontaktuppgifter här.

Mötesdatum 18-19
  • 15 april 2018 – konstituerande mötesprotokoll*
  • 8-10 juni 2018

*Mötesprotokoll beskriver vad som diskuterades på mötet och vilka beslut som togs. En person ansvarar för att anteckna under mötet och skriver protokollet. När protokollet är klart kontrollerar två justerare att det som står stämmer och godkänner protokollet.