Förbundsstyrelsen träffas på SCUF:s kansli

förbundsstyrelsen SCUF 17-18
Förbundsstyrelsen utanför SCUF:s kansli på Kungsholmen.

13-15 oktober träffades SCUF:s förbundsstyrelse i Stockholm. Förbundsstyrelsen har regelbundna möten och träffas minst sex gånger per år, vanligtvis på SCUF:s kansli. På möteshelgerna bor förbundsstyrelsen på kansliet, lagar mat tillsammans, diskuterar och tar beslut kring SCUF:s verksamhet. På kansliet finns det plats för luftmadrasser och det går att ställa upp en projektor för att se på film. Oftast är det också väldigt god mat och mycket fika på förbundsstyrelsemötena. SCUF:s generalsekreterare brukar vara med och ibland är kanslipersonal eller andra medlemmar där under delar av mötet.
Mötesprotokollet med vilka beslut som togs kan du läsa här.
förbundsstyrelsemöte SCUF
Ibland behövs det paus från mötet och ny energi i form av dans och fika!

Martina, Christine (vice ordförande), Maja, Jenny (generalsekreterare), Sara, Fanny, Maria (kassör), Sofia (ordförande)

Om förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen driver förbundets verksamhet mellan SCUF:s förbundsårsmöten och ansvarar för att förbundsårsmötets beslut verkställs. Förbundsstyrelsen är SCUF:s strategiska ledning vilket innebär att de tänker långsiktigt och tar fram strategidokument. Annat som förbundsstyrelsen gör är att representera förbundet i samarbeten med andra organisationer (nationellt och internationellt) och olika myndigheter. Vill du veta mer om vad förbundsstyrelsen gör kan du kontakta styrelse@scuf.se 

Vill du sitta i förbundsstyrelsen?

Det är förbundsårsmötet som beslutar vilka medlemmar som ska sitta i förbundsstyrelsen. Styrelseposterna varar vanligtvis i två år och det är inte val på alla poster samma år. I förbundsstyrelsen sitter ordförande, kassör, ledamöter och eventuella suppleanter. SCUF:s förbundsordförande arbetsleder förbundsstyrelsen och SCUF:s generalsekreterare.
Kontakta val@scuf.se om du är intresserad av att vara med!