Jag har under en längre tid funderat gällande om man kan äta mathavre när man är diagnostiserad med celiaki. Jag har sökt efter svar på internet men inte känt att jag funnit någon trovärdig källa, eller något svar jag känt varit definitivt.

Eftersom havren i sig inte innehåller gluten men den kan vara kontaminerad med andra spannmål.

Tacksam för svar!