Fritidsundersökning 2013

Resultatet (som ni kan ta del av mer specifikt i rapporten) visar på många bister på samtliga undersökta områden och flera erfarenheter delades av många, både de positiva och de mindre positiva. Många personer upplever sig bli ojämlikt behandlade när de inte får samma mat/fika ombord på resor med tåg, båt och flyg samt vid fritidsaktiviteter och evenemang. De blir bortglömda på skolutflykter och aktiviteter och får istället något mindre att äta som kompensation. De naturligt gluten- och laktosfria alternativen som ibland finns uppskattas av flera eftersom de då kan köpa samma mat som de andra.
Att betala mer för de glutenfria och laktosfria alternativen tycker många är omotiverat eftersom de inte tycker att det motsvarar det övriga utbudet som säljs/serveras. Gluten förväxlas med laktos och vice versa vilket leder till att fel kost serveras på såväl restauranger som hemma hos kompisar. Många saknar skyltar eller synlig information om att det finns glutenfritt och laktosfritt alternativ i utbudet, frånvaron av denna information gör att många missar detta utbud när det finns.
Vi kan se att det finns en otrygghet att som glutenintolerant och laktosintolerant resa utomlands då resebolagen inte alltid lever upp till de förberedelser som gjorts kring kosten i förväg. Eftersom utbudet ofta är bristfälligt på de olika fritidsområdena skapas en otrygghet att behöva resa eller delta hungrig. För många innebär detta att de själva måste ta med matsäck trots att det ska bjudas/säljas mat. Tydligt är att kunskapen kring gluten- och laktosintolerans måste bli större inom rese- och fritidssektorn. Att bli serverad fel kost på resan/semestern kan leda till hälsoreaktioner som varar långt efter hemkomst och att bli bortglömd eller få fel kost vid aktiviteter eller evenemang minskar deras möjligheter till social samvaro och en aktiv fritid.
bild Fritidsundersökning
Utifrån de svar som vi fått in har vi sammanställt en rapport som visar resultatet i diagram, sammanfattningar av alla kommentarer som lämnades och citat från dessa kommentarer. Framöver kommer vi att göra vårt bästa för att lyfta fram det rapporten visar och påverka så att samhället blir bättre för gluten- och laktosintoleranta. Skulle du vilja beställa ett pappersexemplar av rapporten eller har du några tankar, funderingar kring resultatet? Skicka då ett mail till paverka(a)scuf.se
Ladda ned Fritidsundersökning 2013 i sin helhet här >>