Fyll i SCUF-enkäten

SCUF-enkät slider

Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF) finns till för att många upplever att det kan vara jobbigt att ha celiaki. Genom att svara på enkäten är du med och ser till att SCUF:s verksamhet blir så bra som möjligt!
Enkäten har satts ihop av SCUF:s kansli. Svaren kommer att sammanställas och användas som ett stöd i arbetet med SCUF:s sociala verksamhet, påverkansarbete och kommunikation.
Till enkäten
SCUF-enkät slider