Diagnos och symtom på glutenintolerans

blodprov illustration

Diagnos

Att ställa diagnos

Det går inte att ställa diagnos om du redan äter en glutenfri kost. För att få rätt medicinskt stöd ska du inte börja äta glutenfritt innan du har testats för celiaki (glutenintolerans). Du måste börja äta gluten igen om du redan äter glutenfritt, vilket ofta är jobbigt och innebär att symtom kommer tillbaka.

Vid misstänkt celiaki tas ett blodprov, om det visar på celiaki räcker det ibland för att ställa diagnos. Ibland vill läkaren titta på tunntarmen med en kamera och ta prover för att vara helt säker. Det heter gastroskopi

Efter diagnos

Först får du prata med både läkare och dietist som ger dig kostråd och svarar på frågor. När du börjar äta glutenfritt börjar tarmen läka men det varierar hur lång tid det tar innan den är helt frisk. För barn tar det cirka sex månader innan tarmen ser helt normal ut och för vuxna kan det ta upp till ett år. När tarmen är inflammerad kan förmågan att bryta ner laktos försämras, så en del behöver äta laktosfritt också den första tiden.

Diagnosen celiaki innebär en omställning och mycket nytt att lära sig, men du behöver inte göra allting ensam. Svenska Celiakiförbundet och Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF samlar personer med celiaki så att vi kan hjälpa och stötta varandra. Till exempel anordnar SCUF varje år en helg för nydiagnostiserade ungdomar där deltagarna genom erfarenhetsutbyte, föreläsningar, och studiebesök får kunskap som gör det enklare att ha celiaki.

Du kan läsa om att äta glutenfritt och få tips och förslag här på hemsidan.

Att äta glutenfritt

Symtom

Symtomen på celiaki (glutenintolerans) varierar vilket kan göra det svårt att upptäcka. Många behandlar symtom utan att den bakomliggande orsaken upptäcks. Därför kan det ta flera år att få diagnosen och två tredjedelar av de som har celiaki beräknas vara odiagnostiserade.

Tarmen skadas även hos den som inte känner av några symtom och de påfrestningar som tarmen utsätts för kan leda till olika bristsjukdomar. Bland annat visar forskning att inflammation i tunntarmen sannolikt ökar risken för cancer och tumörer.

Symtom på celiaki (glutenintolerans)

Yttre symtom
 • lös avföring
 • förstoppningar
 • kräkningar
 • gasspänningar
 • magknip
 • laktosintolerans
Dolda symtom
 • trötthet
 • depressioner
 • dåligt humör
 • järn- och vitaminbrist
 • skelett- muskel- och hudbesvär
Symtom hos små barn
 • viktstillestånd och viktminskning
 • diarré
 • uppblåst mage
Symtom hos äldre barn
 • förstoppningar
 • magknip
 • dålig tillväxt på längden
 • sen pubertet