Glutenintolerans

Livsmedel med gluten
Vetemjöl, knäckebröd, kakor och pasta innehåller gluten.

Gluten är ett protein som finns i sädeslagen vete, råg och korn. Den som inte tål gluten kan inte äta vanligt bröd, pasta, bullar, pannkakor eller annat som innehåller vete, råg eller korn.

När en person med celiaki (glutenintolerans) får i sig gluten reagerar kroppens immunförsvar med att förstöra kroppens egna celler i magtarmkanalen. Tunntarmen blir inflammerad och tarmluddet, som tar upp näring från maten, förstörs. En frisk tunntarm har en yta stor som en tennisplan som kan ta upp näringsämnen; när tarmen förstörts försämras förmågan till en tiondel. Med en glutenfri kost läker tarmluddet så småningom. För barn tar det cirka sex månader innan tarmen ser helt normal ut igen och för vuxna kan det ta upp till ett år.

I vardagligt tal kallas celiaki ofta för glutenintolerans, men celiaki är en autoimmun sjukdom och varken en allergi eller en intolerans. Det är också en kronisk sjukdom, vilket betyder att den inte går över. Alla som fått diagnosen celiaki måste äta en glutenfri kost – hela livet – för att hålla sig friska. Även mycket små mängder gluten, smulor, kan skada tarmen.

Statistik
 • 3 av 100 barn i Sverige beräknas ha celiaki. Det motsvarar 1 barn i varje skolklass och gör celiaki till en av de vanligaste kroniska sjukdomen bland barn.
 • Totalt beräknas cirka 140 000 personer ha celiaki i Sverige, varav de flesta är odiagnostiserade (mindre än 1/3 får diagnosen).
 • Har någon i den nära familjen celiaki är den ärftliga risken omkring 15 procent.
Forskning

Forskare vet ännu inte vad celiaki (glutenintolerans) beror på. Forskningsprojekt pågår inom olika områden; till exempel för att kartlägga faktorer som orsakar celiaki, utveckla metoder för att upptäcka sjukdomen och för framställning av glutenfria produkter. Forskningen visar att fler barn i Sverige får celiaki än i USA, Finland och Tyskland. Mönstret går inte att förklara enbart genetiskt, utan det kan gå att förebygga celiaki genom att hitta och minska riskfaktorerna.

Symtom

Symtomen på celiaki (glutenintolerans) är varierande, vilket kan göra det svårt att upptäcka sjukdomen. Många behandlar symtom utan att den bakomliggande orsaken upptäcks och det kan ta flera år att få diagnosen.

Tarmen skadas även hos den som inte känner av några symtom och de påfrestningar som tarmen utsätts för kan leda till olika bristsjukdomar. Bland annat visar forskning att inflammation i tunntarmen sannolikt ökar risken för cancer och tumörer.

Vanliga yttre symtom

 • lös avföring
 • förstoppningar
 • kräkningar
 • gasspänningar
 • magknip
 • laktosintolerans
Vanliga dolda symtom
 • trötthet
 • depressioner
 • dåligt humör
 • järn- och vitaminbrist
 • skelett- muskel- och hudbesvär
Vanliga symtom hos små barn
 • viktstillestånd och viktminskning
 • diarré
 • uppblåst mage
Vanliga symtom hos äldre barn
 • förstoppningar
 • magknip
 • dålig tillväxt på längden
 • sen pubertet

Misstänker du celiaki?

Börja inte äta glutenfritt innan du testats för celiaki! För att få en korrekt diagnos och rätt medicinskt stöd -kontakta vården och ta nödvändiga prover. Det går inte att ställa diagnos när du äter en glutenfri kost. Du behöver i så fall börja med gluten igen, vilket ofta är jobbigt och innebär att symtom kommer tillbaka.

Att ställa diagnos

Vid misstänkt celiaki tas ett blodprov. Den som är glutenintolerant har vanligtvis förhöjda värden av antikroppar mot gluten. Om det finns antikroppar görs en gastroskopi, då tittar läkare på tunntarmens insida med en kamera som skickas ner via halsen. Läkaren tar också prover på tarmluddet som undersöks i mikroskop. Visar det sig att tunntarmen är inflammerad ställs diagnos. Det är viktigt att fortsätta äta gluten tills att undersökningen har gjorts för att inte provresultatet ska bli missvisande.

Ny med celiaki

Från början är det en omställning och mycket nytt. Du ska lära dig om diagnosen och vad som innehåller gluten, komma ihåg att fråga om innehåll och läsa innehållsförteckningar, informera vänner och släktingar samt lära dig planera måltider och kanske börja baka glutenfritt. Notera också att du kan behöva äta laktosfritt den första tiden. När tarmen är inflammerad kan förmågan att bryta ner laktos försämras.

Tips till dig med celiaki

Informationsfilm

Filmklippet finns med svensk och engelsk textning – välj detta efter att du startat klippet.