Informationsmaterial

Här kan du ladda ner SCUF:s informationsmaterial och hitta tips på böcker med mera.

Tillgängligskola.nu
Tillsammans med Unga Allergiker har vi tagit fram material för att öka tillgängligheten i skolan.

Tillgängligskola.nu

Celiakiposter SCUF
Sätt upp en poster om celiaki i skolan och andra platser för att öka kunskapen om celiaki.

Poster om celiaki

Kioskmaterial
Vi har samlat förslag och tips till de som vill erbjuda glutenfritt i kioskförsäljningen. Här hittar du enkla råd från barn och unga med celiaki.

Glutenfritt i kiosken

specialkost skylt
Förslag och tips till de som vill erbjuda glutenfritt på caféer. Vi har samlat enkla råd från barn och unga med celiaki.

Glutenfritt på caféet

medlemsundersökning
Varje år genomför SCUF en undersökning inom olika fokusområden. Läs rapporterna här.

Medlemsundersökningen

celiakiböcker från Svenska Celiakiförbundet
På Svenska Celiakiförbundets hemsida kan du beställa böcker, material och översättningskort.

Celiakiböcker

restaurang infoblad
Förslag till de som vill erbjuda bra och säkra glutenfria alternativ i restauranger. Här hittar du enkla råd från barn och unga med celiaki.

Glutenfritt på restaurangen

SCUF-infoblad
Om medlemskap i SCUF och förbundets verksamhet. Kan delas ut till potentiella medlemmar.

SCUF-blad