Hårt slag mot unga funktionsnedsatta

Regeringen med Nyamko Sabuni som ansvarig minister fortsätter att sänka statsbidraget till ungdomsorganisationerna. SCUF reagerar kraftfullt på detta tillsammans med andra ungdomsförbund för funktionsnedsatta – för mest har bidraget sänkts för just oss.
Vi ungdomsförbund för funktionsnedsatta har höga kostnader för att våra medlemmar ska kunna delta i vår verksamhet. Med så mycket som 20 procent mindre i bidrag har vi nu ännu sämre möjligheter till hjälpmedel, anpassad miljö och specialkost än vad vi redan har i samhället.
SCUF har tillsammans med andra ungdomsorganisationer gått ut i pressmeddelanden, debattartikel och ett öppet brev till Nyamko Sabuni. Totalt fick ungdomsorganisationerna 16 miljoner mindre i år. Räknat från 2009 har regeringen tagit bort 39 miljoner.
>> Läs vår debattartikel här
>> Pressmeddelande från LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
>> Öppet brev till Nyamko Sabuni