Hem Livsmedelsverket har undersökt must och öl.

Livsmedelsverket har undersökt glutenhalter i 8 julmuster, 48 öl och 2 svagdrickor. I sex julmuster fanns inget gluten och i de övriga två var halten lägre än gränsvärdet för ”glutenfritt”, 20 milligram per liter. Halten av gluten i öl varierade, delvis beroende på vilka sorters spannmål som används. En fjärdedel av de undersökta ölen hade halter runt eller under gränsvärdet.
– Det går alltså bra att dricka måttliga mängder must även om man är glutenintolerant, och det är ju goda nyheter så här till påsk, säger Ylva Sjögren Bolin.
Här kan ni läsa mer information om detta i pressmeddelandet på Livsmedelsverkets hemsida >>Artikel