”Kan jag fika här?”


SCUF vill främja ett stort och prisvärt utbud av glutenfritt och laktosfritt på caféer och restauranger. För att ta reda på vad våra medlemmar tycker om nuläget på detta område genomfördes en enkätundersökning under vår och sommar 2014 där över 600 medlemmar deltog. De fick svara på frågor om utbud, kunskap och bemötande på caféer och restauranger. Undersökningen visade på ett nedslående resultat.
68 procent svarade att de tycker utbudet är dåligt eller mycket dåligt där restauranger får bättre betyg än caféer. 65 procent svarade att kunskapen om lämpliga livsmedel vid celiaki och laktosintolerans var dåligt eller mycket dåligt. Majoriteten känner en stark misstro gentemot café- och restaurangbranschen och den stora kunskapsbristen som många upplever finns. Majoriteten av medlemmarna upplever bristen på utbud och kunskap som större problem än bemötandet. Men resultatet visar att det hänger ihop, finns det ett bra utbud och god kunskap blir också bemötandet bättre.
Utifrån goda exempel som lyftes kring caféer och restauranger i undersökningen har vi tagit fram sju rådgivande tips som finns med i foldern. Dessa tips vänder sig till dig som jobbar på café och restaurang, både med tillagning och servering av glutenfri och laktosfri mat och fika.
Här kan ni läsa och ladda ner ”Kan jag fika här?” i pdf >>
Bild på foldern "Kan jag fika här?"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läs våra tidigare medlemsundersökningar och rapporter här >>