Konsumentåret 2012

Under 2012 arbetade SCUF med fokus på konsumtion. Detta innebar undersökningar och påverkansarbete mot livsmedelsindustrin, caféer, restauranger och andra matproducenter. Konsumentåret var alltså ett sätt att undersöka, utvärdera och påverka marknaden.
För att göra detta innehöll SCUFs aktiviteter och information konsumentfrågor. Genom att samla tankar och åsikter kunde vi sedan tillsammans påverka den laktos- och glutenfria marknaden.
Vi ville gärna ha reda på dina åsikter och erfarenheter kring hur det är att vara konsument som gluten- och laktosintolerant. Den enkätundersökning som gjordes sammanställdes i vår Nulägesrapport 2012. Rapporten visade på stora brister. Matbutiker fick bättre betyg än caféer och restauranger även fast många lämnade kommentarer om allvarliga brister även i matbutiker. Gällande skolmaten svarade ungefär lika många att den var bra som dålig.
Några av de aktiviteter och åtgärder som genomfördes under året var:
– utbildningar för medlemmar i att påverka marknaden
– undersökning av vad medlemmarna tycker om den laktos- och glutenfria marknaden
– framtagning av en checklista med åtgärder för en bättre laktos- och glutenfri marknad
– provsmakning av produkter och genom detta ge feedback till producenterna
– sprida information om den nya märkningen av glutenfria produkter
– arbeta för att konsumentverket ska ta fram ett merkostnadsunderlag för laktosintoleranta