LAGA-handboken

Handboken har tagits fram som en del av LAGA-projektet. Den ger skolpersonal redskap för att göra skolmiljön säker och bra för elever med astma, allergi, celiaki och laktosintolerans. Handboken innehåller kort information, hur eleverna kan påverkas i skolan och checklistor för kartläggning, åtgärder och stöd. Tillsammans gör vi skolan tillgänglig för alla!
Ladda ner handboken som PDF eller beställ hem den från materialsidan.
laga-bok
 
Läs mer om projektet LAGA