Mångfaldsinventering

Tillvägagångssätt
Genom ett slumpmässigt systematiskt urval blev 100 medlemmar utvalda av totalt 6756. Dessa fick svara på ett antal frågor om diskriminering samt personliga frågor om deras etniska tillhörighet, ålder, kön, sexuella läggning och funktionsnedsättning. Av dessa 100 personer valde 45 personer att svara på enkäten, 35 att inte göra det och 20 personer gick inte att få tag i av olika anledningar.
Resultat 
Mångfaldsinventeringen visar att vår satsning på mångfaldsarbete är nödvändig. SCUF behöver förändra både strukturer och attityder för att locka fler samhällsgrupper samt få fler medlemmar involverade i verksamheten.
Exempelvis måste vi hitta vägar för att locka mer killar att engagera sig, laktosintoleranta och personer med bi‐ eller homosexuell läggning samt personer med annan etnisk tillhörighet än svensk och annan religion.
Viktigt att komma ihåg är att mångfaldsarbetet är ett första steg för att alla medlemmar ska ha samma rättigheter och möjligheter, det handlar inte om att hjälpa grupper som ”avviker”.
Läs Mångfaldsinventering 1.pdf >>

Mångfaldsinventering 2, slutskedet av projektet

Tillvägagångssätt
Genom ett slumpmässigt systematiskt urval blev 100 medlemmar utvalda av totalt 7389. Genom att dividera SCUF:s totala antal medlemmar med urvalsstorleken 100 valdes var 74:e medlem ut till enkätundersökningen. Dessa fick svara på ett antal frågor om diskriminering samt personliga frågor om deras etniska tillhörighet, ålder, kön, sexuell läggning och funktionsnedsättning.
Av dessa 100 utvalda medlemmar valde 33 personer att svara, 30 svara inte och 37 personer gick inte att få tag på av olika anledningar.
Resultat
Mångfalsinventering 2 visar på att mångfaldsarbetet är viktigt för att vi har underrepresenterade grupper som är kopplade till gluten- och laktosintolerans. Inventeringen visar också på att SCUF har det svårt att locka killar, laktosintoleranta och personer med utländsk bakgrund, precis som i mångfaldsinventering 1. Det är dessa hinder som vi behöver arbeta mer med.
Denna inventering visar lite sämre siffror än Mångfaldsinventering 1, men det kan bero på att det inte var lika många som valde att svara på enkäten.
Läs Mångfaldsinventering 2.pdf >>