Mångfaldskonferensen

Under förmiddagen presenterades ett utkast på en mångfaldsplan, vilket diskuterades och medlemmarna fick tänka ut och ge förslag på hur de kunde arbeta regionalt med mångfaldsfrågor.
Under eftermiddagen höll ungdomsorganisationerna Ungdom Mot Rasim, RFSL Ungdom och LSU workshops som belyste diskrimineringsgrunderna på olika sätt. Rosmarie och Rebecka från SCUF höll också en varsin workshop om kön och makt och funktionsnedsättning.

Bilder från mångfaldskonferensen:

Projektledare Hannah berättar om ”SCUF för mångfald”.
Projektledare Hannah berättar om ”SCUF för mångfald”.
Region DÖW diskuterar hur de kan förbättra sin mångfald.
Region DÖW diskuterar hur de kan förbättra sin mångfald.
Fler diskussioner om mångfald.
Fler diskussioner om mångfald.
Sara från LSU håller i en värderingsövning.
Sara från LSU håller i en värderingsövning.
da och Isak från RFSL-Ungdom delar med sig av sin kunskap.
Frida och Isak från RFSL-Ungdom delar med sig av sin kunskap.
Frida och Isak från RFSL-Ungdom delar med sig av sin kunskap
Evelina från Ungdom mot rasism.
Evelina från Ungdom mot rasism.