Förnya medlemskap

Förnya medlemskap för 2024

För att vara medlem i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF behöver du vara 0-29 år. Det är gratis och medlemskapet behöver förnyas varje år.

Börja genom att välja en medlemsförening 

Klicka på en av knapparna för att bli medlem i SCUF och en tillhörande medlemsförening.

Säte i Stockholm

Säte i Östergötland

Bli medlem i SCUF Riks för att automatiskt placeras i en medlemsförening närmast där du bor.

Säte i Skåne

Säte i Västra Götaland

Varför medlemsföreningar?

SCUF är ett nationell medlemförbund där alla medlemmar tillhör lokala medlemsföreningar.

 

Det är viktigt för förbundsuppbyggnaden att du tillhör någon av dessa. Du kan senare välja att byta eller starta upp en egen medlemsförening.

 

Vid frågor om medlemskap kan du läsa mer här, maila info@scuf.se eller ringa  073 595 33 46.