Förnya medlemskap för 2019

För att vara medlem i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF behöver du vara 0-29 år. Det är gratis och medlemskapet behöver förnyas varje år.

Börja genom att välja en medlemsförening

SCUF Stockholm
Säte i Stockholm

SCUF Syd
Säte i Skåne

SCUF Väst
Säte i Västra Götaland

SCUF Öst
Säte i Östergötland

SCUF Riks
Bli medlem i riksförening för att automatiskt placeras i en medlemsförening närmast där du bor.

 

Varför medlemsföreningar?

SCUF är ett nationell medlemförbund där alla medlemmar tillhör lokala medlemsföreningar. Det är viktigt för förbundsuppbyggnaden att du tillhör någon av dessa. Du kan senare välja att byta eller starta upp en egen medlemsförening.

Vid frågor om medlemskap kan du läsa mer här, maila info@scuf.se eller ringa  08 562 788 07.