Ny medlem i SCUF och SCF

För att bli medlem i SCUF behöver du även vara medlem hos Svenska Celiakiförbundet, SCF, vilket kostar 250 kronor per år. Är någon i familjen redan medlemmar kan du lägga till familjemedlemmar för 50 kronor extra per år.

Ny medlem i SCUF och SCF
Bli medlem på Svenska Celiakiförbundets hemsida för 250 kronor per år. I medlemskapsformuläret väljer du att även vill bli medlem i SCUF. 

Bli medlem

Syskonmedlemskap
Är någon i familjen redan medlem kan syskon och familjemedlemmar läggas till för 50 kr/kalenderår. Ni måste vara skrivna på samma adress.

Lägg till syskon