Stödmedlemskap

Stödmedlemskap

Du som av olika anledningar inte kan eller vill vara ordinarie medlem i SCUF kan nu bli stödmedlem

Nu går det utmärkt att via stödmedlemskap stötta SCUF och det viktiga arbete förbundet driver. Att vara stödmedlem kostar 100 kronor per kalenderår.

 

Du kan själv välja att betala ett belopp över 100 kronor. Betalning sker enkelt via Swish. Mer information om betalning finns via knappen nedan.


Det går att bli stödmedlem även om du redan är ordinarie medlem i förbundet.

Som stödmedlem får du

Vara med och stötta SCUF och förbundets arbete för barn och unga med celiaki

 

Ta del av SCUF:s nyhetsbrev och information om saker som händer i förbundet och vad vi jobbar med

 

Ha möjlighet att bli inbjuden till aktiviteter och medlemsträffar

 

Närvara på medlemsföreningarnas samt förbundets årsmöten

Frågor?

Maila info@scuf.se eller ring 073 595 33 46