SCUF:s Medlemsundersökning 2015

Vår möjlighet att påverka blir mycket större när vi samlar våra åsikter. Så lägg 10 minuter av din tid på att besvara årets medlemsundersökning. Det är tillsammans vi gör skillnad!
2013 undersökte vi utbud, säkerhet och bemötande kring glutenfria mat- och fikaalternativ ombord på inrikes och utrikesresor. Resultatet visade att medlemmarna kände stor otrygghet och lågt förtroende för resebolagen. Medlemmarna såg ett behov av ökad kunskap och tydligare information hos resebolagen.
2015 vill vi undersöka samma område igen. Då kan vi göra en jämförelse och se vart det fortfarande behöver förbättras.
 
Till medlemsundersökningen
 
Medlemsundersökning