Mer LAGAnda

Mer LAGAnda emil
Mer LAGAnda är ett upplevelsebaserat spel som LAGA-projektet tillsammans med er medlemmar håller på att utveckla. Spelet är tänkt att spelas i klasser på mellanstadiet. Fokus är att få klasskamraterna att förstå hur det kan vara att leva med astma, allergi eller celiaki. Steg för steg ser vi sätt som vi måste utveckla det på, allt ifrån antal deltagare till innehåll av erfarenheter och frågor. Men vi behöver mer hjälp! För att spelet ska bli så bra som möjligt behöver vi testa det om och om igen – och det är ju ni som är våra proffs på dessa frågor!
Ta därför chansen att hjälpa oss göra ett superspel och bjud in oss till era lokalföreningar eller era skolor för att testa spelet!
Kontakta emma.gronlund@ungaallergiker.se för att veta mer!