Missat att bekräfta ditt medlemskap?

För att fortsätta vara medlem i SCUF ombads du bekräfta ditt medlemskap innan den 31 mars 2017. Men har du inte hunnit behöver du inte oroa dig. Du kan enkelt lägga till ditt medlemskap igen!
När du är medlem i Svenska Celiakiförbundet och mellan 0-29 år kan du utan extra kostnad vara medlem i SCUF. Hoppas du vill fortsätta stödja verksamheten, kunna delta på aktiviteter och bidra till ökad tillgänglighet för barn och unga med celiaki.
Medlemskap i SCUF
Medlemmar på Mat för livet-Mässan 2016